SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
8
0
Tin hoạt động Thứ Ba, 24/07/2018, 15:25

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh: Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Định mức phân bổ cụ thể:

Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND ban hành mới hoặc thay thế: cấp tỉnh 10.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 8.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 6.000.000 đồng/văn bản.

Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Điều: cấp tỉnh 8.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 6.400.000 đồng/văn bản; cấp xã 4.800.000 đồng/văn bản.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định không ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã xây dựng xong hoặc dừng lại không xây dựng tiếp; cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản được phép thanh, quyết toán phần kinh phí đã thực hiện tương ứng theo quy định về nội dung chi, mức chi tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định của pháp luật, nhưng tối đa không vượt quá định mức phân bổ cho từng cơ quan theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

Ngoài định mức phân bổ kinh phí quy định, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

Chi tiết

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 665 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày