SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
9
8
8
Tin hoạt động Thứ Hai, 03/12/2018, 09:35

Đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Để tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp; trong đó, tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND, người đứng đầu các cấp, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, giải quyết tốt các vấn đề của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp bất thường), đã thông qua 44 nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực và làm công tác nhân sự theo quy định; việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, đáp ứng yêu cầu về phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết được thảo luận kỹ về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng các Ban của HĐND tăng cường khảo sát trực tiếp tại cơ sở, khảo sát các dự án, những đề xuất của lãnh đạo địa phương có liên quan cũng như đối tượng thụ hưởng, từ đó làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết bảo đảm sát thực và có tính khả thi cao.

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 02 chuyên đề của HĐND tỉnh; 02 chuyên đề giám sát của Thường trực. Các Ban giám sát 09 chuyên đề. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu giám sát được 05 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề giám sát được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực KT - XH còn nhiều vướng mắc. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị nhiều nội dung, góp phần khắc phục những tồn tại ở một số lĩnh vực như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất công và đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội; việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy và quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế; việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh; việc quản lý án treo,…

Ông Phạm Văn Thiều, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Lợi 

Cùng với các hoạt động trên, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Việc đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri thời gian qua cũng được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân, nhất là trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh vẫn có những tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc tổ chức tiếp công dân chưa được thường xuyên; việc chuyển tài liệu kỳ họp cho đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp chưa kịp thời; nguyên nhân do một số hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết chưa bảo đảm theo quy định của luật; một số nội dung trình gấp nên còn bị động về thời gian gửi tài liệu cho đại biểu,...

Để triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND các cấp, nhất là hoạt động của đại biểu HĐND. Chỉ đạo việc cải tiến công tác tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chất lượng thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của Hội đồng nhân dân.  Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức giám sát; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Hướng dẫn các Tổ đại biểu giám sát các nội dung bức xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn./.

Phòng Tổng hợp

 

 


Số lượt người xem: 938 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày