SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
6
4
5
Tin hoạt động Thứ Ba, 09/04/2019, 10:40

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND các cấp, bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Giám sát có nhiều hình thức như: Xem xét báo cáo của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp; thông qua chất vấn tại kỳ họp; giám sát trực tiếp và giám sát thông qua xem xét các quyết định của cơ quan nhà nước cùng cấp,... Trong đó, giám sát chuyên đề có vị trí rất quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, ngoài giám sát thường xuyên, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành trên 30 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát được tổ chức triển khai chặt chẽ, hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu mà dành thời gian thỏa đáng cho việc đi khảo sát thực tế tại cơ sở và trong Nhân dân. Các báo cáo kết quả giám sát sát tình hình thực tế và chất lượng có nâng lên; đã đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, đưa ra kiến nghị cụ thể đối với chính quyền và các ngành chức năng. Sau giám sát, chính quyền và các Sở, Ban, Ngành đã triển khai thực hiện hầu hết các kiến nghị, các lĩnh vực được giám sát có chuyển biến khá tốt.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song hoạt động giám sát chuyên đề vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định: số lượng, quy mô, phạm vi giám sát tuy có tăng lên, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ đòi hỏi yêu cầu thực tế; các cơ quan liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị còn chậm. Một số ngành, địa phương tinh thần trách nhiệm chưa cao, việc chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần làm việc với Đoàn giám sát chưa đúng yêu cầu, thiếu chặt chẽ; việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, báo cáo kết quả sau giám sát của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, nghiêm túc.

Từ thực tế đã qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Muốn giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, trước hết phải chuẩn bị kỹ các điều kiện cho cuộc giám sát. Cần lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tránh dàn trải. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: những chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đa số nhân dân; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường...

- Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng được giám sát báo cáo phải cụ thể, rõ ràng, xác định rõ mốc thời gian.

- Xem xét kỹ các báo cáo để phát hiện những hạn chế, bất cập hoặc mâu thuẫn trong báo cáo; cần thiết phải thu thập nguồn thông tin từ nhiều kênh khác nhau để tiến hành giám sát, không lệ thuộc vào báo cáo giám sát.

- Quyết định thời điểm giám sát trực tiếp phù hợp với đơn vị, địa phương chịu sự giám sát.

- Các thành viên trong Đoàn giám sát phải dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, tài liệu liên quan, ý kiến cử tri, thông tin qua báo chí và dư luận xã hội.

- Chú trọng lựa chọn các kiến nghị sau giám sát cụ thể, có trọng tâm, đúng thẩm quyền và khả thi. Báo cáo kết quả giám sát ngoài đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; cần phải nêu rõ các kiến nghị trọng tâm, cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND thực hiện điều hòa, phối hợp với các Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan thực hiện kiến nghị giám sát nghiêm túc, kịp thời./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 965 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày