SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
3
0
2
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 08:55

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng

tiếp xúc cử tri chuyên đề và trước, sau kỳ họp

                       

 

Kính thưa:

                                                - Chủ tọa hội nghị;

                                                - Đại biểu về dự hội nghị.

 

Trên cơ sở chủ đề của Ban Tổ chức hội nghị giao ban cụm khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tôi xin được báo cáo tham luận về Kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri chuyên đề và trước, sau kỳ họp”.

Kính thưa quý đại biểu,

Tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng, tiến hành thường xuyên, mang tính bắt buộc của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại điều 94 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đây là hình thức chủ yếu để đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; đồng thời, sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã được quan tâm tổ chức đúng theo quy định, từng bước đổi mới, cải tiến về hình thức, nội dung, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức được 13 cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp, với 14.684 lượt cử tri tham gia, đóng góp 3.703 ý kiến, kiến nghị; tổ chức được  03 cuộc tiếp xúc chuyên đề ở một số lĩnh vực cử tri quan tâm, thực tiễn bức xúc đặt ra. Các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân đã giải đáp được phần lớn các ý kiến, kiến nghị ngay tại hội nghị tiếp xúc; tham gia nhiều giải pháp giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời, thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giải trình những vấn đề đã được tổng hợp thông qua các buổi tiếp xúc và phần nào làm hài lòng cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ yếu tập trung vào trước và sau các kỳ họp, chỉ tiếp xúc cử tri ở các đơn vị ứng cử nên tính đại diện chưa cao; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực chưa nhiều, hình thức chưa phong phú. Số lượng cử tri tham dự nhiều cuộc còn ít; tình trạng cử tri đi tiếp xúc là “cán bộ ở ấp, khóm” còn khá phổ biến. Các vấn đề kiến nghị chủ yếu liên quan đến quyền lợi trực tiếp của cá nhân cử tri, những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội hoặc những đề xuất, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách của tỉnh, xây dựng chính quyền địa phương ít được đề cập, phản ánh. Nội dung tiếp xúc từng lúc chưa phù hợp, chưa thật sự đáp ứng và giải quyết thỏa đáng những mong đợi, lợi ích chính đáng của người dân; thời gian dành cho việc đối thoại, trao đổi giữa đại biểu với cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri còn ít. Kỹ năng tiếp xúc của một số đại biểu còn hạn chế, chưa tạo được không khí gần gũi, cởi mở để cử tri bộc bạch hết tâm tư, nguyện vọng; một số đại biểu chưa am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các quy định pháp luật nên việc trả lời, giải thích kiến nghị của cử tri chưa rõ ràng, thiếu cụ thể. Sau các đợt tiếp xúc, một số Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm, có ý kiến không phù hợp với thẩm quyền. Việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu trước cử tri nơi ứng cử hàng năm theo quy định chưa được thực hiện có nền nếp. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, có vấn đề cử tri đã nêu nhiều lần nhưng không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, dẫn tới tâm lý bàng quan, xem nhẹ vai trò của hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trước thực trạng trên, đòi hỏi cần có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua cuộc tọa đàm, đại biểu thống nhất cao yêu cầu phải đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; xác định được nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa quý đại biểu,

Trên cơ sở quy định của pháp luật, qua thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau xin nêu một số kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri chuyên đề và trước, sau kỳ họp để đại biểu hội nghị tham khảo như sau:  

Thứ nhất, đối với tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp:

Một là, cần cải tiến hình thức, đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động thống nhất xây dựng và ban hành thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo sớm, kịp thời, công khai, đúng quy định. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung đại biểu cần phải thực hiện tại Hội nghị nhằm phù họp với tính chất của Hội nghị trước, sau kỳ họp[1].

Để đảm bảo, cuộc tiếp xúc cử tri đạt chất lượng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra yêu cầu hướng tới phải đảm bảo phương châm “3 tăng, 3 giảm”: 3 tăng: (1) Tăng các điểm tiếp xúc cử tri, cần thiết 02 đại biểu tiếp xúc cử tri một điểm; (2) Tăng số lượng, thành phần cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri không phải là “cán bộ xã, ấp”, đảm bảo 80% trở lên là cử tri “thật”; (3) Tăng số lượng ý kiến của cử tri và tăng cường trách nhiệm thông tin, giải thích của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các buổi tiếp xúc cử tri. 3 giảm: (1) Giảm số lượng lãnh đạo Sở, Ngành tỉnh tham dự các buổi tiếp xúc cử tri; (2) Giảm số lượng cử tri cơ sở (xã, ấp) tại các cuộc tiếp xúc; (3) Giảm số lượng ý kiến, phản ánh, kiến nghị chuyển về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp xử lý. Theo đó, nên cần thiết có sự tham gia của lãnh đạo của địa phương cấp huyện, cấp xã cùng dự để nắm, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Hạn chế lãnh đạo Sở, Ngành tỉnh tham gia dự các cuộc tiếp xúc cử tri, đổi mới theo hướng: các Sở, Ngành tỉnh cung cấp số điện thoại của lãnh đạo Sở, Ngành mình cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vị chức năng S, Ngành tỉnh, đại biểu có trách nhiệm thông tin, giải thích, nếu còn vướng mắc thì qua kênh điện thoại để lãnh đạo Sở, Ngành giải trình trực tiếp với cử tri tại hội nghị.

Thực hiện hình thức trước kỳ họp đại biểu tiếp xúc cử tri điểm nào, sau kỳ họp tiếp xúc tại điểm đó để thuận tiện cho việc thông tin, báo cáo những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại kỳ họp để cử tri cùng theo dõi, giám sát và ổn định tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân. Việc luân chuyển địa điểm tiếp xúc cử tri do đại biểu đề xuất với Tổ trưởng Tổ đại biểu để sắp xếp lịch tiếp xúc cho phù hợp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể phân công đại biểu tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri không phải là nơi địa bàn ứng cử để nắm toàn diện hơn tình hình trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề cần thông báo, tuyên truyền, phổ biến tới cử tri, đảm bảo ngắn gọn, phù hợp, với phương châm “ngắn gọn, rõ ràng, đủ các nội dung cần thiết, có sự chọn lọc những vấn đề liên quan trực tiếp và đáp ứng được mong đợi, kỳ vọng chính đáng của cử tri”. Để làm được vấn đề này, khi nhận được lịch tiếp xúc cử tri, đại biểu cần đầu tư thời gian và công sức để có sự chuẩn bị tốt trước khi diễn ra hoạt động tiếp xúc cử tri[2].

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp xúc cử tri, xác định đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri vào việc đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân. Tích cực tự nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, nâng cao kỹ để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó, có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri[3]; nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời tuyên truyền, giải thích, giải đáp cho cử tri. Chủ động, linh hoạt, có tinh thần cầu thị, lắng nghe và có trách nhiệm chuyển tải nội dung kiến nghị của cử tri đến với cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết; đồng thời, báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết. Thực hiện nghiên túc việc báo cáo với cử tri về hoạt động của mình nơi địa bàn ứng cử theo quy định tại điều 94, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực Hội đồng nhân dân cần quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng giải trình, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải định hướng, gợi mở, tạo tâm lý thoải mái để cử tri có điều kiện phát biểu. Ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng, tạo sự thuyết phục, đồng thuận của cử tri; những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền, đại biểu ghi nhận để chuyển đến cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau cuộc tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động kết hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh, địa bàn nơi ứng cử để thống nhất các vấn đề kiến nghị của cử tri và sớm xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri[4] gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời hạn quy định, Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, phân loại, tham mưu với Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết, trả lời theo quy định. Chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét và báo cáo tại kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải quyết và trả lời công khai, đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng và quyết định đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động của tiếp xúc cử tri, hoạt động của Hội đồng nhân dân và tạo niềm tin của Nhân dân. Tập trung theo dõi, giám sát đến cùng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần; trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát hoặc phân công các Ban Hội đồng nhân dân phối hợp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp và giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri của của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Bốn là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các địa phương trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri.

Đây là yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri. Trong đó, cần quan tâm đến việc  phát huy  vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân đối với hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ đại biểu trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương nơi ứng cử trong việc  xác định địa điểm, thành phần tham dự, truyên truyền, vận động Nhân dân trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri và thực hiện các nội dung trong quá trình diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các ngành chức năng tại địa phương.

Định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa phương, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri. 

Năm là, tăng cường công tác truyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và quyền lợi của Nhân dân trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri.

Quan tâm đến việc đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, về tầm quan trọng của hội nghi tiếp xúc cử tri, về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. Có biện pháp thích hợp để thu hút được nhiều cử tri thuộc các tầng lớp Nhân dân tham dự các cuộc tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị tiếp xúc cử tri ngoài công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, cần chú trọng kết hợp các hình thức truyên truyền trực quan và vận động trực tiếp từng cử tri. Bên cạnh đó, không khí dân chủ, tính cầu thị của chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân và sự đón tiếp trân trọng cử tri về tham dự; những lợi ích chính đáng của cử tri đã kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri được giải quyết thỏa đáng cũng là nhân tố quan trọng để thu hút cử tri tích cực tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri.

Thứ hai, đối với tiếp tiếp xúc cử tri chuyên đề:

Tiếp xúc cử tri chuyên đề là một trong hình thức quan trọng, cần thiết của đại hiểu Hội đồng nhân dân và cần quan tâm tổ chức nhiều hơn nữa trong thời gian tới nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. tiếp xúc cử tri chuyên đề và tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân có những điểm tương đồng, song về tính chất, nội dung, thành phần tham dự có những điểm khác nhau. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri chuyên đề ngoài thực hiện tốt một số vấn đề nêu trên, kinh nghiệm của chúng tôi thấy cần quan tâm một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, xác định chủ đề thiết thực gắn với yêu cầu hoạt động kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và giải quyết những vấn đề bức xúc, quan trọng của cử tri ngành nghề, lĩnh vực đặt ra.

Hai là, kế hoạch và đề cương tiếp xúc phải cụ thể, phù họp, thống nhất với chủ đề; trong đó, xác định đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc phải có kiến thức, kinh nghiệm đến chủ đề; đại diện cử tri tham dự cũng cần cân nhắc những người có am hiểu, tâm huyết với các vấn đề liên quan chủ đề tiếp xúc. Thời gian gửi kế hoạch, đề cương tiếp xúc đến Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, đơn vị cần tiếp xúc trong thời gian hợp lý, để địa phương, đơn vị có thời gian mời cử tri tham dự và gửi kế hoạch, đề cương cho cử tri nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu trong hội nghị đạt chất lượng.

Ba là, địa điểm, thời gian tiếp xúc phải phù hợp, thuận tiện với đối tượng  tham dự và lĩnh vực tiếp xúc, nhằm đảm bảo cử tri có điều kiện tham dự và không ảnh hưởng đến công việc của của tri.

Bốn là, nâng cao chất lượng và kỹ năng điều hành; tổng hợp và xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển ngành chức năng có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời đến cử tri. 

Trên đây là ý kiến tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; xin cảm ơn các đồng chí, quý đại biểu đã theo dõi.

Kính chúc các đồng chí, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.[1] Đối với hình thức hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ, mục đích và nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cần đảm bảo cơ bản như sau: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp và với Hội đồng nhân dân, các cơ quan nhà nước hữu quan tại địa phương. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp: Nhằm báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Như vậy, mục đích và nội dung của hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Ngoài ra, đối với hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, có thể báo cáo với cử tri về vài nét tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức vào cuối năm, kết hợp với nội dung để đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri ở đơn vị bầu ra mình về kết quả hoạt động trong năm, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động trong năm tới của cá nhân mình và của Hội đồng nhân dân.

[2] Đại biểu cần tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về tình hình kinh tế -xã hội, cử tri tại địa bàn được bố trí tiếp xúc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri ở địa phương, dự kiến những vấn đề cử tri quan tâm phát biểu ý kiến, kiến nghị khi đại biểu đến tiếp xúc; nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và dự kiến mời đại diện các cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết đến tham dự tiếp xúc cử tri để hỗ trợ giải tỏa bức xúc của cử tri.

[3] Đại biểu cần nắm và rèn luyện một số kỹ năng cần có khi tiếp xúc cử tri: Kỹ năng trình bày nội dung (đây là nội dung chính khi đại biểu tiếp xúc cử tri). Kỹ năng tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Kỹ năng nghe, ghi chép, tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri để theo dõi, phân loại, xử lý.

[4] Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phải phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời, xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết, đồng thời, phải tuân thủ các yêu cầu đầy đủ, chính xác, trung thực, đúng thẩm quyền.

 


Số lượt người xem: 1165 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày