SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
4
0
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 05/03/2018, 13:45

Bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức các hoạt động của HĐND có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân

Để tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND cần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả và khả thi; tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND theo hướng lựa chọn những vấn đề trọng yếu, nổi cộm, bức xúc mà cử tri, dư luận xã hội quan tâm và chú trọng kiểm tra kết luận sau giám sát.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trải qua 5 kỳ họp, nhưng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, nhất là trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát của HĐND. Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung và nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám sát.

Để làm tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp. Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đúng thẩm quyền và phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có tính khả thi cao. Để thực hiện được mục tiêu này, thì HĐND dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận tại các kỳ họp để phát huy trí tuệ của đại biểu. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt các hoạt động tham vấn lấy ý kiến nhân dân. Đây được coi là một hoạt động có tính thực tiễn cao.

Mặc dù từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Bạc Liêu chưa tổ chức các hoạt động tham vấn lấy ý kiến nhân dân, nhưng thường xuyên tổ chức khảo sát, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của nhân dân nhất là lắng nghe các đối tượng sẽ nằm trong diện điều chỉnh của nghị quyết để giúp HĐND ban hành nghị quyết ngày càng thiết thực và hiệu quả cao. Thường trực HĐND sẽ giữ vai trò chỉ đạo, điều hòa, phân công các Ban phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nghị quyết ngay từ giai đoạn khởi thảo để có những trao đổi, lắng nghe, thu thập ý kiến của các đối tượng, phục vụ thiết thực cho hoạt động thẩm tra.

Ban hành Nghị quyết phải được bảo đảm bằng các nguồn lực nhất là nguồn vốn: trên thực tế, các ngành đều mong muốn đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực ngành mình nhưng trong thời gian qua cho thấy quá trình tổ chức thực hiện còn có những mâu thuẫn giữa các đối tượng thụ hưởng hoặc khi thực hiện thì không có đủ nguồn vốn. Vì vậy, HĐND tỉnh sẽ chỉ xem xét và ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao với các nguồn lực được bảo đảm.

 Hoạt động giám sát của HĐND được tiến hành thường xuyên, bao gồm giám sát tại kỳ họp của HĐND, giám sát của Thường trực, các Ban và giám sát của Tổ đại biểu, của đại biểu HĐND. Việc giám sát tại kỳ họp được chú trọng, điều này được thể hiện qua việc xem xét các báo cáo, đặc biệt là thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất.

Nhiệm kỳ này hoạt động chất vấn sẽ tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm và “tái giám sát”, những nội dung mà lãnh đạo các ngành đã hứa tại kỳ họp trước nhưng đến thời điểm chất vấn chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, thỏa đáng. Phương thức giám sát gắn hoạt động thảo luận tại hội trường với hoạt động chất vấn và được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh để nhân dân theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tỉnh. 

Nội dung giám sát được HĐND thông qua tại kỳ họp trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc diễn ra trên địa bàn. Từ đó lựa chọn nội dung giám sát bảo đảm đúng, trúng, phù hợp với điều kiện thực tế  và nguyện vọng của cử tri. Thực trạng cho thấy, chọn nội dung nào để giám sát là hết sức quan trọng, thể hiện rõ vai trò, chức năng của HĐND đối với các cơ quan chịu sự giám sát và giúp cơ quan chịu giám sát khắc phục được những tồn tại, hạn chế là điều không phải dễ. Chính vì vậy, vấn đề này sẽ được chọn lựa, xem xét kỹ lưỡng cho phù hợp.

Trong quá trình giám sát, kết hợp giám sát với khảo sát: thông thường khi đến các đơn vị chịu sự giám sát các cơ quan cung cấp cho một báo cáo nên khi tiếp cận báo cáo thì nhiều thông tin cần có lại không có hoặc ngược lại, do vậy việc tổ chức các nhóm đi khảo sát tại các đơn vị, đối tượng thụ hưởng, có thể kết hợp với phiếu điều tra sẽ nắm bắt được thông tin đầy đủ hơn, chính xác hơn khi kết luận, kiến nghị về nội dung giám sát với đơn vị chịu sự giám sát. Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị của các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (chuyên đề giám sát 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh): đây chính là thể hiện vai trò của HĐND, khi đã có kết luận giám sát mà đơn vị chịu sự giám sát không tổ chức thực hiện thì cần thiết có thể xem xét, giám sát, chất vấn tại kỳ họp HĐND.


                                                                                     Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 


Số lượt người xem: 393 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày