SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
6
2
2
Tin hoạt động Thứ Hai, 02/04/2018, 15:25

Một số điểm mới về quản lý nội dung thông tin đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Ngày 01/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý, nhất là đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cụ thể, điều kiện về quản lý thông tin đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp gồm: Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, bảo đảm thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Nghị định cũng bổ sung điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Cụ thể, về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị định quy định phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin. Về nhân sự bộ phận kỹ thuật, Nghị định yêu cầu bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 1 người đáp ứng quy định.

Ngoài ra, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã đưa các nội dung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" từ Thông tư lên Nghị định cho phù hợp quy định của Luật Đầu tư.

Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, so với Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã cắt giảm 11 điều kiện kinh doanh, 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử. Cụ thể, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã cắt bỏ 5 điều kiện đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; 6 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; bỏ 2 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; bỏ 11 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; giảm bớt 2 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội và giảm 4 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2018./.

Nguồn: chinhphu.vn

 


Số lượt người xem: 394 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày