SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
4
8
1
Tin hoạt động Thứ Tư, 23/05/2018, 10:15

Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2016

Tại phiên họp toàn thể chiều ngày 21/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2016, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần tác động quan trọng đến kết quả thu, chi ngân sách năm 2016. Công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương còn một số tồn tại hạn chế; cần tiếp tục có những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2016 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, năm 2016 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015, là năm đầu thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới được đặt ra với kỳ vọng sẽ tạo nền tảng, tạo đà phát triển bền vững cho cả giai đoạn. Tuy nhiên, kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro cùng với những khó khăn do thiên tai, sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung và nhiều yếu kém nội tại đã ảnh hưởng đến sản xuất và tác động mạnh đến việc thực hiện chính sách tài khóa cũng như thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2016. Trước khó khăn, thách thức đó, trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp bảo đảm thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá nguyên nhân của các bất cập, hạn chế trong chi thường xuyên, chi đầu tư, làm rõ trách nhiệm của các Bộ, Ngành, địa phương; đồng thời, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng điều hành chi NSNN, bảo đảm việc quản lý, sử dụng NSNN hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật về NSNN và pháp luật về đầu tư công; đề nghị Chính phủ có giải pháp chấn chỉnh để bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN./.

Thanh Hùng


Số lượt người xem: 462 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày