SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
5
3
0
Tin hoạt động Thứ Hai, 28/05/2018, 09:40

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 26/5/2018, tại thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định pháp luật”.

Cổng TTĐT HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu do ông Phạm Văn Thiều, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị.

Kính thưa các vị đại biểu,

Trước hết, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Theo gợi ý của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, tại Hội nghị hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin được trao đổi với Hội nghị một số ý kiến về “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định của pháp luật” để Hội nghị cùng chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu,

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được thể hiện rõ nhất qua các nghị quyết được ban hành để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Đây cũng là cơ sở để Ủy ban nhân dân chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của địa phương. Trong hoạt động thường xuyên của Hội đồng nhân dân, công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng, được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm, tập trung nhiều công sức, thời gian để thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 06 kỳ họp, thông qua 82 nghị quyết, trong đó có 30 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đều bảo đảm đúng trình tự, thủ tục thẩm quyền, cụ thể hóa kịp thời nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, chính sách của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đi vào thực tiễn cuộc sống và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, việc soạn thảo, ban hành một số nghị quyết, nhất là các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số khó khăn như: Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật rất dài, từ lúc bắt đầu xây dựng dự thảo đến lúc thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh là khoảng 140 ngày, nhưng quy trình, thời gian thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh rất ngắn, chỉ có 05 ngày để hoàn thành việc thẩm tra. Điều này không tương xứng, không cân đối về mặt thời gian để các Ban có điều kiện phân tích, đi sâu vấn đề, dẫn đến một số báo cáo thẩm tra của các Ban tính khái quát, phản biện chưa cao, chưa phân tích sâu các vấn đề trọng tâm nhất là hiệu quả pháp lý của nghị quyết khi được ban hành, gợi mở những vấn đề cơ bản, cần thiết để Hội đồng nhân dân tranh luận, thảo luận, làm sáng tỏ để các quyết định của Hội đồng nhân dân bảo đảm tính khả thi, nên có nghị quyết sau khi ban hành phải sửa đổi, bổ sung; việc xem xét, quyết định ban hành một số nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng, bức xúc chưa kịp thời, chưa thúc đẩy khai thác tốt tiềm năng lợi thế cho sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo khi gửi dự thảo nghị quyết còn chậm so với những quy định của luật mới. Đặc biệt, việc ban hành các chính sách đặc thù của địa phương, theo quy định của luật rất chặt chẽ, thủ tục nhiều, nhất là cần thời gian dài, trong đó, quan trọng là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, đăng cổng thông tin để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo,… nhưng một số các nghị quyết quy phạm pháp luật khi ban hành chưa thực hiện nghiêm túc điều này.

Thưa các vị đại biểu dự Hội nghị,

Từ thực tế đã qua, để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất là, nội dung quyết nghị phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, giải quyết nhiệm vụ cụ thể về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nội dung được lựa chọn để ban hành phải thật sự cần thiết, cấp bách, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống và của công tác quản lý xã hội. Đánh giá đúng tình hình, tính toán kỹ nguồn lực và khả năng ngân sách của địa phương, tránh tình trạng ban hành nghị quyết mà không cân đối đủ nguồn lực thực hiện. Đồng thời, phải dự báo được những thay đổi về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của đất nước trong thời gian tiếp theo để có cơ chế, chính sách phù hợp.

Thứ hai là, có sự gắn kết trách nhiệm đầy đủ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, vấn đề chính là nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan soạn thảo có liên quan để bảo đảm đúng tiến độ về thời gian chuẩn bị văn bản trình các Ban để thẩm tra. Vì thực tế đã qua cho thấy, việc chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp còn chậm trễ, chưa đúng thời gian theo luật định. Trước khi trình các Ban thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành tư pháp thẩm định và tổ chức họp thông qua thành viên Ủy ban nhân dân để cho ý kiến về nội dung, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phải dự và tham gia ý kiến. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các Ban có thể vào cuộc ngay từ đầu, Ủy ban nhân dân cũng có cơ sở tham vấn quan điểm của các Ban của Hội đồng nhân dân.

Thứ ba là, trong quá trình thẩm tra, các Ban phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh để cùng tham gia xây dựng, điều chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết cho phù hợp. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, các Ban chủ động khảo sát thực tế để có thông tin liên quan. Như vậy, khi nội dung trình ra kỳ họp sẽ giảm được những ý kiến trái chiều giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Quá trình chuẩn bị, có thể có những nội dung đã dự kiến trình ra kỳ họp, nhưng qua giám sát, thẩm tra của các Ban nhận thấy công tác chuẩn bị chưa đầy đủ, chưa chu đáo, Thường trực Hội đồng nhân dân có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đó phải chuẩn bị lại hoặc tạm hoãn chưa trình ra kỳ họp. Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra của các Ban phải thể hiện rõ tính phản biện, thể hiện chính kiến để làm căn cứ cho đại biểu nghiên cứu xem xét. Đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình thảo luận phải nắm chắc các nội dung của nghị quyết; quan tâm xem xét các mục tiêu, giải pháp, tính khả thi của nghị quyết.

Thứ tư , chú trọng công tác triển khai thực hiện nghị quyết: sau kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan chuyên môn tiếp xúc cử tri để tuyên truyền nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Quá trình triển khai thực hiện cần có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Thứ năm, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành: Sau khi nghị quyết của Hội đồng nhân dân được ban hành, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp khắc phục. Tránh tình trạng ban hành nghị quyết, nhưng không kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan chấp hành, làm giảm hiệu lực của Hội đồng nhân dân, giảm lòng tin của người dân vào quyết sách của cơ quan dân cử.

Thứ sáu là, các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng phải nâng cao vai trò trách nhiệm của mình đối với các quyết định của Hội đồng nhân dân, thường xuyên thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Thực tế cho thấy, để nâng cao hiệu quả nghị quyết Hội đồng nhân dân thì vấn đề cốt lõi là nâng cao năng lực và bản lĩnh của đại biểu. Chỉ khi đại biểu Hội đồng nhân dân hiểu chính xác, nắm rõ vấn đề, tự tin bảo vệ quan điểm của mình thì Hội đồng nhân dân mới có được những quyết định đúng và trúng, có khả năng thực thi cao.

Thứ bảy là, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thưa các vị đại biểu,

Trên đây là một số ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu rút ra từ thực tiễn hoạt động, xin được trao đổi tại Hội nghị hôm nay và rất mong nhận được các ý kiến chia sẻ của tất cả quý vị đại biểu để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

 Ban Biên tập


Số lượt người xem: 1042 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày