SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
9
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 09/07/2018, 19:40

Thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn: Những kết quả tích cực

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh tinh giảm được 555 biên chế, trong đó khối đảng, đoàn thể giảm 40; khối hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp giảm 515 biên chế. Dự kiến đến năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu sẽ giảm 1.885 biên chế, chiếm 10% so với tổng biên chế được giao năm 2015.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, thời gian qua, tỉnh đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng; hoàn thiện các đề án, kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất và thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện. Theo Kế hoạch số 60 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn”, tỉnh cũng đã rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy. Đồng thời, tiến hành rà soát, sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có chức năng tương đồng; sắp xếp lại tổ chức bên trong các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết giảm số lượng cấp phó; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa vào sử dụng các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Xây dựng quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, xác định rõ vị trí, việc làm, tiêu chuẩn từng chức danh; đổi mới và nâng cao hiệu quả việc khoán kinh phí phụ cấp định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm.

Cụ thể, UBND tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 22 phòng ban, đơn vị trực thuộc các ngành tỉnh. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy đã góp phần giảm nhiều đơn vị đầu mối và giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan có chung chức năng, chuyên môn nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng xong dự thảo 2 đề án, gồm: Đề án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP. Bạc Liêu tiếp và giải quyết công việc hành chính cho người dân. Ảnh: X.T

Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì xây dựng Đề án sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Văn phòng HĐND tỉnh. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; Đề án sáp nhập Sở Khoa học - Công nghệ với Sở Giáo dục - Đào tạo, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ; Đề án chuyển bộ phận tôn giáo thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh, thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Đến nay đã có 3/7 đơn vị cấp huyện thực hiện chức danh kiêm nhiệm. Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ; và 3/7 đơn vị huyện phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Sở NN&PTNT tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Sở, sáp nhập 6 trạm của Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và thúy y, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT để thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện trực thuộc UBND huyện. Sau sáp nhập sẽ thực hiện tinh giảm 102 biên chế do dôi dư, trong đó có 9 biên chế hành chính và 93 biên chế sự nghiệp.

XUÂN THƯỞNG

Nguồn: baobaclieu.vn

 


Số lượt người xem: 711 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày