SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
4
0
Tin hoạt động Thứ Tư, 11/07/2018, 17:15

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, UBMTTQVN, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức được 2 kỳ họp. Để hoạt động của các kỳ họp đạt kết quả cao, trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, các Ban của HĐND và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp; quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp để gửi tới đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, phục vụ công tác TXCT và hoạt động thẩm tra; đồng thời, giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND tỉnh có kế hoạch chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuẩn bị và gửi tài liệu theo quy định. Trên cơ sở nội dung, chương trình, thời gian đã được thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch TXCT; chất lượng hoạt động TXCT ngày càng được nâng lên; ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp theo từng lĩnh vực gửi UBND tỉnh để nghiên cứu giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Trên cơ sở nội dung chương trình kỳ họp đã thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban thẩm tra từng nội dung cụ thể bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Mỗi Ban chủ động thu thập thông tin, tổ chức khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban được nâng lên rõ rệt, thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó, giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học; giảm thời gian đọc các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hành bảo đảm dân chủ, khách quan và hiệu quả. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đề nghị UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm; đã chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND về triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), giai đoạn 2015 - 2017. Thường trực HĐND giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban tổ chức 03 cuộc khảo sát nắm thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc chính đáng của cử tri và phục vụ cho việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp thứ bảy.

Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng; các chuyên đề giám sát được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc,... Các báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá sát thực trạng, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị các cơ quan có liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình với các cơ quan có liên quan xung quanh nội dung kết quả giám sát Bản án dân sự phúc thẩm số 33/2017/DS-PT ngày 10/4/2017 của TAND tỉnh. Kịp thời cho ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh đối với việc quyết định chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cho ý kiến hiệp y, thống nhất điều chỉnh, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư một số công trình, dự án,... Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên; hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm; công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan được thực hiện đúng quy chế phối hợp.

Với phương châm đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND theo tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí HĐND tỉnh trong việc quyết định nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, chắc chắn rằng HĐND tỉnh sẽ hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 671 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày