SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
0
2
5
0
Tin hoạt động Thứ Tư, 11/07/2018, 17:15

Hội đồng nhân dân tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tập trung cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát, nội dung giám sát bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND ban hành nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu, qua đó, tạo sự chủ động cho Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia hoạt động giám sát. Trong quá trình thực hiện, căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất của các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chương trình giám sát cho phù hợp với thực tiễn. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và các Ban của HĐND tỉnh. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, tổ chức tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian qua, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tăng cường và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Đơn cử, tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh vừa qua, có 06 đại biểu chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân như: tiến độ thi công, chất lượng một số công trình, dự án và công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án; việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động tại một số doanh nghiệp,... Trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, Ngành chuyên môn đi thẳng vào vấn đề chất vấn, đưa ra giải pháp khắc phục, xác định rõ về thời gian thực hiện để đại biểu HĐND tỉnh giám sát. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến trả lời nội dung chất vấn gửi đại biểu HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Căn cứ nội dung, lĩnh vực giám sát, Thường trực và các Ban đề nghị lãnh đạo các ngành chức năng có liên quan tham gia thành phần đoàn giám sát; chủ động thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương, thành phần, thời gian giám sát cho cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị trước khi tiến hành giám sát ít nhất một tháng. Cách thức tiến hành giám sát được kết hợp chặt chẽ giữa hình thức khảo sát, kiểm tra thực tế ở cơ sở và xem xét báo cáo để nắm thêm thông tin chi tiết nhằm làm rõ những vấn đề quan tâm hoặc những vấn đề chưa được đơn vị chịu sự giám sát báo cáo rõ. Thông qua giám sát, đã phát hiện những khó khăn, hạn chế, kiến nghị và đề xuất những giải pháp để các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh. Các kiến nghị sau giám sát được thực hiện khá nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 05 chuyên đề về các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp chế. Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã từng bước đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu, định hướng, nghị quyết của cấp ủy và HĐND tỉnh, trong đó, tập trung vào những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm, phù hợp với nguyện vọng của đại biểu HĐND và cử tri. Trong đó, có nhiều chuyên đề liên quan thiết thực đến việc thực hiện các mục tiêu KT - XH, phục vụ tích cực cho việc điều hành phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh như: tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), giai đoạn 2015 - 2017; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội; việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy và quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng. Sau giám sát, Đoàn giám sát có báo cáo kết quả giám sát, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Từ đó, có kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Ban, Tổ đại biểu HĐND trong xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, bảo đảm không chồng chéo về thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng giám sát. HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri; nội dung giám sát ngày càng thiết thực, cụ thể, trong giám sát có sự thảo luận, chất vấn để làm rõ nguyên nhân tồn tại yếu kém, có biện pháp để khắc phục hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Với những giải pháp tích cực trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đưa các chính sách của HĐND tỉnh vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh, tạo được niềm tin của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đối với cơ quan dân cử./.

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 697 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày