SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
4
8
Tin hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố Thứ Hai, 05/11/2018, 07:55

Vĩnh Lợi triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

Ngày 2/11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Phó chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì cuộc họp; cùng dự có các đồng chí là Phó chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện, ban Thường trực UBMTTQVN huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Son,Chánh văn phòng UBND huyện triển khai nội dung kế hoạch

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng hoạt động; làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm cần thực hiện các hồ sơ sau: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo Nghị quyết TW 4 (Khoá XII); việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 17 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 24/11/2018.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ chín, dự kiến họp ngày 24 - 25/12/2018./.

 

Kiều Nương

Nguồn: vinhloi.baclieu.gov.vn

 


Số lượt người xem: 931 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày