SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
6
6
Tin hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố Thứ Năm, 15/11/2018, 08:55

HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách huyện của các ban, ngành huyện và xã, thị trấn giai đoạn 2011 - 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện khóa XI, từ ngày 23/10/2018 đến ngày 15/11/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách huyện của các ban, ngành huyện và xã, thị trấn giai đoạn 2011 - 2016, do đồng chí Trần Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn. Theo đó, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND các xã: Định Thành A, Long Điền Đông A, Trung tâm Dịch vụ đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND huyện.

Qua kiểm tra hồ sơ và xem xét, đánh giá báo cáo của các đơn vị giám sát cho thấy: các cơ quan, đơn vị chấp hành tương đối tốt công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách huyện; các khoản chi được thực hiện đầy đủ, nhất là các khoản chi cho con người như lương và các chế độ kèm theo; việc quyết toán ngân sách cơ bản đảm bảo theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Long Điền Đông A báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: Hoàng Huy

Tổng chi ngân sách giai đoạn 2011-2016 thực hiện được 2.513 tỷ đồng, trong đó nguồn chiếm tỷ trọng lớn là xây dựng cơ bản, chi giáo dục - đào tạo, chi quản lý hành chính… Việc thực hiện chế độ tự chủ theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đạt được những kết quả tích cực, cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị, cơ quan được thu nhập tăng thêm do tiết kiệm…

Đoàn giám sát làm việc với Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện. Ảnh: Hoàng Huy

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế sau: công tác công khai số liệu ngân sách, giao dự toán, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách ở một số xã, thị trấn thực hiện chưa tốt; việc kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở của phòng Tài chính chưa thực hiện thường xuyên; một số đơn vị, cơ quan còn thực hiện quyết toán chậm so với quy định; sử dụng kinh phí còn chưa cân đối, thâm hụt nguồn; nợ tạm ứng ngân sách huyện còn cao…

Đồng chí Trần Minh Chiến, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn Giám sát

kết luận tại buổi làm việc với Phòng Tư pháp. Ảnh - Hoàng Huy.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Đoàn giám sát đánh giá cao những nổ lực của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, điều hành nguồn kinh phí từ ngân sách huyện phân bổ, đồng thời đề nghị thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách, đặc biệt chấp hành nghiêm theo Luật ngân sách, đảm bảo chi đúng, chi đủ định mức chế độ; đối với những đơn vị bị mất cân đối, hụt nguồn cần tiết kiệm nhiều hơn nữa ở các khoản chi để hoàn trả các khoản đã chi vượt trước đó, đảm bảo nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị được lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Hoàng Huy

Nguồn: donghai.baclieu.gov.vn

 


Số lượt người xem: 933 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày