SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
8
7
Tin hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố Thứ Sáu, 14/12/2018, 09:40

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

Ngày 12/12, kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu.

Ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Trước khi tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Quốc Khởi đã quán triệt: Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng hoạt động; làm cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Hội đồng nhân dân huyện đối với những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Quang cảnh kỳ họp

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động giám sát của mình, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần thực hiện việc đánh giá một cách thận trọng, cân nhắc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm và chính xác

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, danh sách được lấy phiếu tín nhiệm kỳ này gồm 18 vị.

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND huyện bầu:

 

1. Ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 37,93% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 17,24% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

2. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 48,28% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,89% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

3. Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 68,97% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 17,24% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,45% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

4. Ông Trần Ngọc Ân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 72,41% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 17,24% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

5. Ông Phạm Thanh Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 58,62% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,34% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 17,24% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

6. Ông Trang Minh Trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 65,52% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

7. Ông Đặng Văn Xê, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 31,03% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

8. Ông Lâm Thanh Bền, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 17,24% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

9. Ông Trần Thanh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 31,03% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

10. Ông Dương Văn Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 04 phiếu (chiếm 13,79% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 41,38 tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

11. Bà Đoàn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 44,83% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 20,69 tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

12. Ông Ký Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 41,38% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 20,69 tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

13. Ông Lê Hoàng Khánh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 41,38% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 13,79% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

14. Ông Đặng Văn Bắc, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 51,72% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 31,03% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

15. Bà Lâm Linh Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 48,28% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 41,38% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

16. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 24,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 41,38% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

17. Ông Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 41,38% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 48,28% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

18. Ông Lê Văn Song, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 44,83% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 34,48% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 10,34% tổng số đại biểu HĐND huyện).

 

 

Anh Thư

 

Nguồn: vinhloi.baclieu.gov.vn

 


Số lượt người xem: 964 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày