SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
1
9
6
9
Tin hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố Thứ Hai, 25/11/2019, 19:10

HĐND thành phố: Tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường)

Sáng ngày 25/11/2019, tại Hội trường UBND thành phố đã diễn ra kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết như: Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bạc Liêu; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố khóa XI, kỳ họp thứ chín “Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thành phố Bạc Liêu”; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày19/12/2018 của HĐND thành phố khóa XI, kỳ họp thứ chín “Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 thành phố Bạc Liêu”; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố khóa XI, kỳ họp thứ chín “Về việc thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 thành phố Bạc Liêu”. Đồng thời, xem xét nội dung báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực của tỉnh trên địa bàn thành phố năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp đại biểu HĐND thấy được sự quyết tâm của thành phố và góc nhìn về sự phát triển của thành phố Bạc Liêu trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trà Văn Bắc đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bạc Liêu đúng theo quy định và bám chặt kế hoạch để điều hành; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt dự toán thu, chi đã được điều chỉnh, cũng như sớm hoàn thành các dự án, công trình đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, lấy kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019./.

B.Lộc

Nguồn: tpbl.baclieu.gov.vn


Số lượt người xem: 884 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày