SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
5
2
Tin mới nhất Thứ Ba, 18/12/2018, 14:10

Hội đồng nhân dân TP. Bạc Liêu: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

Năm 2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Bạc Liêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó HĐND TP. Bạc Liêu luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của một cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, HĐND đã cùng UBND thành phố thực hiện khá tốt trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Trong năm, HĐND TP. Bạc Liêu tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và đã xem xét thông qua 15 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên 9%, cao nhất từ trước đến nay và nâng cao đời sống nhân dân. Với chủ trương tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND về cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã và đang tác động trực tiếp tới việc củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp. Nhìn chung, chất lượng các kỳ họp có những tiến bộ nhất định.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Bạc Liêu khóa XI. Ảnh: T.T

HĐND thành phố đã cố gắng thực hiện tốt chức năng giám sát trong xem xét báo cáo của UBND, các cơ quan hữu quan. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn chất lượng ngày càng được nâng lên trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm trước dân và sự phát triển của địa phương. Các chất vấn của đại biểu HĐND được UBND và thủ trưởng các đơn vị trả lời nghiêm túc, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 có 17 ý kiến chất vấn, xoay quanh lĩnh vực xây dựng, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, xuất khẩu lao động… Sau mỗi nội dung chất vấn, chủ tọa kỳ họp có ý kiến kết luận từng vấn đề.

Ngay từ đầu năm, HĐND thành phố đã xây dựng chương trình giám sát trên các lĩnh vực, chủ động hơn trong phối hợp giám sát, tránh chồng chéo. Năm 2018, HĐND TP. Bạc Liêu đã tổ chức 7 cuộc giám sát với các chuyên đề mà cử tri quan tâm, bức xúc như: Giám sát về “Tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Bạc Liêu năm 2017”; “Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của TP. Bạc Liêu giai đoạn từ năm 2016 - 2021”; “Tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và thực hiện định suất trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP. Bạc Liêu”… Đa số các ý kiến, kiến nghị đề xuất của Đoàn giám sát được các cơ quan tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động giám sát vẫn còn hạn chế nhất định do một số đại biểu kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động này; việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết yêu cầu, kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức; chế tài quy định luật chưa đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, Thường trực HĐND thành phố đưa ra những giải pháp như: Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp qua việc tiếp thu thảo luận, chất vấn và đề ra nghị quyết sát thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở; tăng cường đôn đốc việc thực hiện sau giám sát, thực hiện công tác thẩm tra, trình duyệt các văn bản trước và trong kỳ họp…

 

Hoàng Uyên

Nguồn: baobaclieu.vn


Số lượt người xem: 416 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày