SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
2
8
Tin mới nhất Thứ Hai, 24/12/2018, 07:50

Phường 1: Tổ chức Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 24/12/2018, HĐND phường khóa XI, tổ chức kỳ họp thứ chín; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, trong kỳ họp này, HĐND phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND phường bầu, hoặc phê chuẩn theo Luật định, đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự kỳ họp có bà Lâm Ngọc Diệu, Phó ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu; ông Lưu Công Tài, TUV, CT.LĐLĐ thành phố, đại biểu HĐND thành phố Bạc Liêu ứng cử trên địa bàn Phường 1; ông Trương Ngọc Tha, UV BTV, Bí thư Đảng ủy Phường 1, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND  phường như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ điều hành dự toán ngân sách năm 2019; báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND; báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp như báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 34/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND phường về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 35/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND phường về việc thông phương án phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các ngành phường 1; báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ chi ngân sách cho các ngành năm 2019…

Quang cảnh kỳ họp

Ngoài ra, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Qua đó, có 08 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và đa số đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND Phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức danh Phó Ban kinh tế - xã hội của HĐND phường; Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân Phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Bạc Liêu; UBND Phường báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp.Đồng thời các đại biểu có một số ý kiến thảo luận xoay quanh công tác trật tự đô thị, lĩnh vực kinh tế và tình hình thu, chi ngân sách của địa phương.

Cuối kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND phường 1, khóa XI, kỳ họp thứ bảy “Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 Phường 1 thành phố Bạc Liêu”; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND phường 1 khóa XI, kỳ họp thứ bảy “Về việc thông qua phương án phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các ngành năm 2018 Phường 1 thành phố Bạc Liêu”; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Phường 1 thành phố Bạc Liêu; Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 Phường 1 thành phố Bạc Liêu; Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các ngành năm 2019 Phường 1 thành phố Bạc Liêu; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, HĐND Phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2019 “về việc giải quyết đơn thư, yêu cầu khiếu nại, tranh chấp trong nội bộ nhân dân năm 2018 của Hội đồng hòa giải Phường 1”; Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND Phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết cho thôi giữ chức danh Phó Ban kinh tế - xã hội của HĐND Phường 1 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Như Ý


Số lượt người xem: 606 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày