SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
9
3
9
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Thứ Năm, 02/04/2020, 03:23
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX  (10/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX  (10/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX  (04/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX  (07/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (02/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (22/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX  (18/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 và một số kỳ họp trước, HĐND tỉnh khóa VIII  (17/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày