SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
7
2
7
4
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Thứ Năm, 20/06/2019, 14:00
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX  (30/07)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX  (07/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (02/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX  (22/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX  (18/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 và một số kỳ họp trước, HĐND tỉnh khóa VIII  (17/08)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo kết quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước (kỳ họp thường lệ giữa năm 2015), HĐND tỉnh khóa VIII  (09/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2015), HĐND tỉnh khóa VIII  (09/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2014), HĐND tỉnh khóa VIII  (09/12)
Bấm vào đây để xem toàn văn bản

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày