Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
3
2
  
Xem: 
Thư mục: Báo cáo HĐND
Báo cáo HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:34 SAHoang NamBáo cáo HĐND
Thư mục: Báo cáo Văn phòng
Báo cáo Văn phòngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2019 9:56 SAHoang NamBáo cáo Văn phòng
Thư mục: BẦU-CỬ-ĐB-2016
BẦU-CỬ-ĐB-2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 8:38 SABui Thi LuyenBẦU-CỬ-ĐB-2016
Thư mục: BC
BCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2015 9:33 SABui Thi LuyenBC
Thư mục: BC tổng hợp ý kiến cử tri
BC tổng hợp ý kiến cử triDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2020 10:28 SAHoang NamBC tổng hợp ý kiến cử tri
Thư mục: BC trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
BC trả lời ý kiến, kiến nghị cử triDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2016 8:51 SALe Thi HienBC trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Thư mục: CÁC DA LUẬT
CÁC DA LUẬTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/02/2014 4:16 CHBui Thi LuyenCÁC DA LUẬT
Thư mục: Content
ContentDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/05/2016 3:39 CHBui Thi LuyenContent
Thư mục: ĐBHĐND
ĐBHĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/08/2016 2:52 CHLe Thi HienĐBHĐND
Thư mục: Đề cương TXCT, báo cáo kết quả kỳ họp
Đề cương TXCT, báo cáo kết quả kỳ họpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 1:59 CHHoang NamĐề cương TXCT, báo cáo kết quả kỳ họp
Thư mục: Kỳ họp thứ 10
Kỳ họp thứ 10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2019 3:18 CHHoang NamKỳ họp thứ 10
Thư mục: Kỳ họp thứ 11
Kỳ họp thứ 11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2019 3:03 CHHoang NamKỳ họp thứ 11
Thư mục: Kỳ họp thứ 12
Kỳ họp thứ 12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2019 1:27 CHHoang NamKỳ họp thứ 12
Thư mục: Kỳ họp thứ 13
Kỳ họp thứ 13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/03/2020 6:50 CHHoang NamKỳ họp thứ 13
Thư mục: Kỳ họp thứ 14
Kỳ họp thứ 14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2020 7:13 SAHoang NamKỳ họp thứ 14
Thư mục: Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp thứ baDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 2:48 CHHoang NamKỳ họp thứ ba
Thư mục: Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp thứ bảyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/07/2018 2:36 CHHoang NamKỳ họp thứ bảy
Thư mục: Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp thứ chínDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 9:53 SAHoang NamKỳ họp thứ chín
Thư mục: Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ haiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 3:26 CHHoang NamKỳ họp thứ hai
Thư mục: Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp thứ nămDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 9:57 SAHoang NamKỳ họp thứ năm
Thư mục: Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:12 SAHoang NamKỳ họp thứ tư
Thư mục: Lịch TXCT
Lịch TXCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/08/2016 2:15 CHLe Thi HienLịch TXCT
Thư mục: NQ-HDND-Tinh
NQ-HDND-TinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/07/2013 4:21 CHBui Thi LuyenNQ-HDND-Tinh
Thư mục: SO DO TO CHUC - TEST
SO DO TO CHUC - TESTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/07/2017 7:42 CHHoang NamSO DO TO CHUC - TEST
Thư mục: Sơ đồ tổ chức VP
Sơ đồ tổ chức VPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2014 3:04 CHBui Thi LuyenSơ đồ tổ chức VP
Thư mục: Tài liệu giám sát, khảo sát
Tài liệu giám sát, khảo sátDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/04/2020 7:32 CHHoang NamTài liệu giám sát, khảo sát
Thư mục: Tài liệu HĐND tỉnh
Tài liệu HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2019 9:42 SAHoang NamTài liệu HĐND tỉnh
Thư mục: TÀI LIỆU HỌP TT HĐND
TÀI LIỆU HỌP TT HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/07/2019 2:13 CHHoang NamTÀI LIỆU HỌP TT HĐND
Thư mục: TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM TỔNG TUYỂN CỬ QH
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM TỔNG TUYỂN CỬ QHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/2015 3:58 CHBui Thi LuyenTÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM TỔNG TUYỂN CỬ QH
Thư mục: THAM VAN
THAM VANDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/08/2014 1:27 CHBui Thi LuyenTHAM VAN
Thư mục: Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/08/2019 1:45 CHHoang NamThông báo lịch tiếp công dân định kỳ
Thư mục: VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2018 4:25 CHHoang NamVĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thư mục: Xử lý đơn thư khiếu nại của công dân
Xử lý đơn thư khiếu nại của công dânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2020 10:58 SAHoang NamXử lý đơn thư khiếu nại của công dân
70-nam-tong-tuyen-cu-qh.aspx
70-nam-tong-tuyen-cu-qhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/2015 3:56 CHBui Thi LuyenTài liệu tuyên truyền 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:09 SASystem AccountBản đồ hành chính
ban-ktns.aspx
ban-ktnsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/04/2012 2:38 CHHuynh Ngoc HienBan kinh tế và ngân sách
ban-ktns-2016-2021.aspx
ban-ktns-2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2016 8:23 SALe Thi HienBan Kinh tế - Ngân sách
ban-pc-2016-2021.aspx
ban-pc-2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2016 8:23 SALe Thi HienBan Pháp chế
ban-vhxh-2016-2021.aspx
ban-vhxh-2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2016 8:23 SALe Thi HienBan Văn hóa - Xã hội
bao-cao.aspx
bao-caoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 8:30 CHHoang NamBáo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kiến nghị của các ĐGS của HĐND tỉnh và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017
bao-cao-355.aspx
bao-cao-355Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 6:49 CHHoang NamBáo cáo quyết toán thu, chi NS trên địa bàn tỉnh năm 2017 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh
bao-cao-360.aspx
bao-cao-360Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 6:48 CHHoang NamBáo cáo kết quả thực hiện DT NSNN năm 2018; nhiệm vụ NSNN năm 2019 và tờ trình thông qua dự toán thu, chi NSNN năm 2019 tỉnh Bạc Liêu
bao-cao-364.aspx
bao-cao-364Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 1:48 CHHoang NamBáo cáo trả lời trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
bao-cao-tong-hop-y-kien-cu-tri.aspx
bao-cao-tong-hop-y-kien-cu-triDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2020 10:25 SAHoang NamBáo cáo tổng hợp ý kiến cử tri
bao-tin-chuyen-don.aspx
bao-tin-chuyen-donDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2013 2:53 CHBui Thi LuyenBáo tin chuyển đơn
bau-cu-db-2016.aspx
bau-cu-db-2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 8:33 SABui Thi LuyenBầu cử ĐB QH và HĐND 2016
bavhxh.aspx
bavhxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/04/2012 8:56 SAHuynh Ngoc HienBan van hoa va xa hoi
bpc.aspx
bpcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/04/2012 8:57 SAHuynh Ngoc HienBan pháp chế
bvhxh.aspx
bvhxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/04/2012 8:26 SAHuynh Ngoc HienBan văn hóa và xã hội
cac-ban-hdndtinh-2016-2021.aspx
cac-ban-hdndtinh-2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2016 7:38 SALe Thi HienCác Ban của HĐND tỉnh
cac-du-an-luat-gop-y.aspx
cac-du-an-luat-gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2014 8:16 SABui Thi LuyenCác Dự án Luật
cac-to-dbhdndtinh-2016-2021.aspx
cac-to-dbhdndtinh-2016-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2016 7:32 SALe Thi HienCác Tổ Đại biểu HĐND tỉnh
cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-van-phong-hdnd-tinh.aspx
cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-van-phong-hdnd-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020 10:11 SAHoang NamCông khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng HĐND tỉnh
cong-khai-ngan-sach-van-phong-hdnd-tinh.aspx
cong-khai-ngan-sach-van-phong-hdnd-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020 10:07 SAHoang NamCông khai ngân sách Văn phòng HĐND tỉnh
cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-van-phong-hdnd-tinh.aspx
cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2019-cua-van-phong-hdnd-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020 10:27 SAHoang NamCông khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng HĐND tỉnh
cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-van-phong-hdnd-tinh.aspx
cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-van-phong-hdnd-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020 10:20 SAHoang NamCông khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng HĐND tỉnh
Công văn gửi Nghị quyết số 626.2019.UBTVQH14 ngày 30.01.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND.pdf
Công văn gửi Nghị quyết số 626.2019.UBTVQH14 ngày 30.01.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/03/2019 1:22 CHHoang Nam
cpb.aspx
cpbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 1:53 CHHuynh Ngoc HienCác phòng ban Hội đồng nhân dân
chanhvanphong.aspx
chanhvanphongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 2:57 CHHuynh Ngoc HienChánh văn phòng
chuyen-de-1.aspx
chuyen-de-1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/10/2012 2:20 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 1
chuyen-de-10.aspx
chuyen-de-10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:30 CHHuynh Ngoc HienChuyen Đề 10
chuyen-de-2.aspx
chuyen-de-2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/10/2012 3:15 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 2
chuyen-de-3.aspx
chuyen-de-3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/10/2012 4:30 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 3
chuyen-de-4.aspx
chuyen-de-4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:17 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 4
chuyen-de-5.aspx
chuyen-de-5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:17 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 5
chuyen-de-6.aspx
chuyen-de-6Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:22 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 6
chuyen-de-7.aspx
chuyen-de-7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:29 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 7
chuyen-de-8.aspx
chuyen-de-8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:29 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 8
chuyen-de-9.aspx
chuyen-de-9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:29 CHHuynh Ngoc HienChuyên Đề 9
chuyen-don.aspx
chuyen-donDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/02/2018 3:23 CHHoang Namchuyen-don
dai-bieu-quoc-hoi.aspx
dai-bieu-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/2013 9:11 SABui Thi LuyenĐại biểu Quốc hội
danh-ba-dien-thoai.aspx
danh-ba-dien-thoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/10/2018 8:54 SAHoang NamDanh bạ điện thoại
dbdt.aspx
dbdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 8:08 SAHuynh Ngoc HienDanh bạ điện thoại
dh.aspx
dhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/10/2018 8:56 SAHoang NamHuyện Đông Hải
doan-dbqh-khoa-xiii.aspx
doan-dbqh-khoa-xiiiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/05/2012 8:24 SAHuynh Ngoc HienĐại biểu Quốc hội Khóa XIII
don-thu-khieu-nai-to-cao.aspx
don-thu-khieu-nai-to-caoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2013 8:22 SABui Thi LuyenTrả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân
ds-cbcc-ctdbqh.aspx
ds-cbcc-ctdbqhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/04/2012 11:20 SAHuynh Ngoc HienPhòng công tác Quốc hội
ds-cbcc-cthdnd.aspx
ds-cbcc-cthdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 2:51 CHHuynh Ngoc HienPhòng công tác HĐND
ds-cbcc-hctcqt.aspx
ds-cbcc-hctcqtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 2:51 CHHuynh Ngoc HienPhòng HC - TC – QT
ds-cbcc-ttdn.aspx
ds-cbcc-ttdnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2012 9:56 SAHuynh Ngoc HienPhòng Thông tin - Dân nguyện
ds-cbcc-th.aspx
ds-cbcc-thDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/08/2016 2:45 CHLe Thi HienPhòng Tổng hợp
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013 4:20 CHBui Thi LuyenGóp ý
gop-y-du-an-luat.aspx
gop-y-du-an-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/02/2014 7:58 SABui Thi LuyenGóp ý dự án Luật
gop-y-van-ban-du-thao.aspx
gop-y-van-ban-du-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013 2:31 CHBui Thi LuyenGóp ý văn bản dự thảo
hb.aspx
hbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/10/2018 8:56 SAHoang NamHuyện Hòa Bình
hd.aspx
hdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/10/2018 8:57 SAHoang NamHuyện Hồng Dân
HDND-Banner.swf
HDND-BannerDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2016 1:04 CHLe Thi Hien
hdndtinh.aspx
hdndtinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2012 8:44 SAHuynh Ngoc HienHDND tỉnh
hdnd-tinh.aspx
hdnd-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2011 3:32 CHSystem AccountHội đồng nhân dân tỉnh
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:50 SASystem AccountHoạt động ảnh
hoat-dong-giam-sat.aspx
hoat-dong-giam-satDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2018 10:03 CHHoang NamHoạt động giám sát
hoc-tap-lam-theo-bac.aspx
hoc-tap-lam-theo-bacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/04/2014 1:09 CHBui Thi LuyenHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.aspx
hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/04/2014 1:23 CHBui Thi LuyenHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2011 8:56 SASystem AccountHỏi đáp trực tuyến
ky-hop-thu-10.aspx
ky-hop-thu-10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2019 3:23 CHHoang NamKỳ họp thứ 10
ky-hop-thu-11.aspx
ky-hop-thu-11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/12/2019 4:15 CHHoang NamKỳ họp thứ 11
ky-hop-thu-12.aspx
ky-hop-thu-12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2019 7:46 SAHoang NamKỳ họp thứ 12
ky-hop-thu-13.aspx
ky-hop-thu-13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/03/2020 8:27 CHHoang NamKỳ họp thứ 13
ky-hop-thu-ba.aspx
ky-hop-thu-baDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2017 1:36 CHHoang NamKỳ họp thứ ba
ky-hop-thu-bay.aspx
ky-hop-thu-bayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/07/2018 10:59 SAHoang NamKỳ họp thứ bảy
1 - 100 Tiếp theo