Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
6
0
9
  
Xem: 
BC kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.pdf
BC kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2020 11:05 SAHoang Nam
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của HĐND tỉnh.pdf
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:40 SAHoang Nam
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của HĐND tỉnh.pdf
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:40 SAHoang Nam
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của HĐND tỉnh.pdf
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:40 SAHoang Nam
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của HĐND tỉnh.pdf
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:40 SAHoang Nam
BC kiểm điểm hoạt động của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.pdf
BC kiểm điểm hoạt động của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 9:41 SAHoang Nam