Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
5
8
2
  
Xem: 
Thư mục: Lịch TXCT sau kỳ họp cuối năm 2018
Lịch TXCT sau kỳ họp cuối năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2019 1:43 CHHoang NamLịch TXCT sau kỳ họp cuối năm 2018
Thư mục: Lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019
Lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2019 9:01 SAHoang NamLịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019
Thư mục: Lịch TXCT trước kỳ họp giữa năm 2019
Lịch TXCT trước kỳ họp giữa năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2019 8:51 SAHoang NamLịch TXCT trước kỳ họp giữa năm 2019
2016.08.15 - 2016.08.16 - TPBL.pdf
2016.08.15 - 2016.08.16 - TPBLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/08/2016 2:15 CHLe Thi Hien
2016.11.07-2016.11.08 - Hòa Bình.pdf
2016.11.07-2016.11.08 - Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2016 1:59 CHHoang Nam
2016.11.07-2016.11.09 - TPBL.pdf
2016.11.07-2016.11.09 - TPBLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2016 2:45 CHHoang Nam
2016.11.08-2016.11.08 - Hồng Dân.pdf
2016.11.08-2016.11.08 - Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2016 1:59 CHHoang Nam
2016.11.08-2016.11.09 - Đông Hải.pdf
2016.11.08-2016.11.09 - Đông HảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2016 1:59 CHHoang Nam
2016.11.08-2016.11.09 - Giá Rai.pdf
2016.11.08-2016.11.09 - Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2016 1:59 CHHoang Nam
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày 02.8.2018) - Hồng Dân.pdf
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày 02.8.2018) - Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/08/2018 8:01 SAHoang Nam
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày 16.8.2018) - TPBL.pdf
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày 16.8.2018) - TPBLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/08/2018 8:11 SAHoang Nam
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày15.8.2018) - Phước Long.pdf
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (ngày15.8.2018) - Phước LongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/08/2018 4:20 CHHoang Nam
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 06.8 đến ngày 07.8.2018) - Giá Rai.pdf
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 06.8 đến ngày 07.8.2018) - Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/08/2018 4:18 CHHoang Nam
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 31.7 đến ngày 01.8.2018) - Hòa Bình.pdf
Lịch TXCT sau Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 31.7 đến ngày 01.8.2018) - Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/07/2018 10:20 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 18.6.2018) - Thành phố Bạc Liêu.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 18.6.2018) - Thành phố Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 1:50 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 19.6.2018) - huyện Hồng Dân.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 19.6.2018) - huyện Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 2:17 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 20.6.2018) - Phước Long.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (ngày 20.6.2018) - Phước LongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 11:31 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Giá Rai.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 11:31 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Hòa Bình.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 2:58 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Vĩnh Lợi.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 20.6.2018) - Vĩnh LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 11:31 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2018) - Đông Hải.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ bảy (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2018) - Đông HảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018 2:41 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (ngày 07.11.2017) - Hồng Dân.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (ngày 07.11.2017) - Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 8:49 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 08.11.2017) - Hòa Bình.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 08.11.2017) - Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 1:50 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 08.11.2017) - Vĩnh Lợi.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 08.11.2017) - Vĩnh LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 2:35 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 09.11.2017) - Đông Hải.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 09.11.2017) - Đông HảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 8:49 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 09.11.2017) - thành phố Bạc Liêu.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 07.11 đến ngày 09.11.2017) - thành phố Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 8:49 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 08.11 đến ngày 09.11.2017) - Giá Rai.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ năm (từ ngày 08.11 đến ngày 09.11.2017) - Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2017 8:49 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2017) - Đông Hải.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2017) - Đông HảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 8:22 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2017) - thành phố Bạc Liêu.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2017) - thành phố Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 11:09 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Giá Rai.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 11:01 SAHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Hòa Bình.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 3:29 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Hồng Dân.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 3:29 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Phước Long.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Phước LongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 1:54 CHHoang Nam
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Vĩnh Lợi.pdf
Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ tư (từ ngày 20.6 đến ngày 21.6.2017) - Vĩnh LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2017 1:54 CHHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Đông Hải.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Đông HảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:24 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Hòa Bình.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:24 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Hồng Dân.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Hồng DânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:25 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Phước Long.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Phước LongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 3:43 CHHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Vĩnh Lợi.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 huyện Vĩnh LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:27 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 thành phố Bạc Liêu.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 thành phố Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:25 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 thị xã Giá Rai.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2018 thị xã Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2018 9:26 SAHoang Nam
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 huyện Vĩnh Lợi.pdf
Thông báo lịch TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 huyện Vĩnh LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/11/2019 2:59 CHHoang Nam