SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
5
0
0
2

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 

 

Họ và tên: Hồ Thanh Thủy (Trưởng Ban)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 19 tháng 5 năm 1975

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.135839

Email: hothanhthuyvl@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Hồ Thị Tuyết Nhung (Phó Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24 tháng 7 năm 1977

Quê quán: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/2006

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.099030

Email: nhunghtt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Lý Chí Kiệt (Ủy viên chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 01 tháng 7 năm 1979

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kế toán tổng hợp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0918.706740

Email: lychikietlck@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Lưu Hoàng Hà (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 19 tháng 5 năm 1964

Quê quán: Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/3/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.893432

Email: luuhoangha432@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Dũng (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 01 tháng 7 năm 1962

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/4/1984

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.631194

Email: thanhdung.baclieu@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Phan Thị Thu Oanh (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 8 năm 1969

Quê quán: Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Nuôi trồng thủy sản

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0989.102126

Email: thuoanhsnnbl@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Ngô Thành Thật (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10 tháng 11 năm 1961

Quê quán: Xã Long Hòa, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/1985

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Cảnh sát nhân dân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990033

Email: baclieu@canhsat.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Văn Út (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 07 tháng 7 năm 1967

Quê quán: Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/10/1990

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.665860

Email: tranvanut@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Truyền (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24 tháng 12 năm 1969

Quê quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/7/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990777

Email: truyennv@baclieu.gov.vn