SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
2
2
9

BAN PHÁP CHẾ

 

 

Họ và tên: Bùi Thanh Nguyên (Trưởng Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 25 tháng 12 năm 1970

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/01/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.124979

Email: buithanhnguyen@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: La Văn Viễn (Phó Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10 tháng 10 năm 1967

Quê quán: Xã Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.351908

Email: lavanvien@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Lưu Văn Liêm (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 03 tháng 10 năm 1964

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/01/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.952466

Email: 0

 

 

 

 

Họ và tên: Phan Thanh Duy (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10 tháng 7 năm 1976

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/7/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.632412

Email: duypt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Long Quang Dũng (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 23 tháng 12 năm 1967

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/6/1996

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0988.989360

Email: 0

 

 

 

Họ và tên: Lê Hoàng Giữ (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 17 tháng 5 năm 1970

Quê quán: Xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/6/1993

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Xây dựng đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0946.435425

Email: lehoanggiu435425@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Lâm Thị Sang (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24 tháng 6 năm 1968

Quê quán: Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/2/2000

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.379214

Email: ltsang.vm@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 15 tháng 7 năm 1967

Quê quán: Xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/4/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892637

Email: kiet.bnctubl@yahoo.com.vn

 

 

 

Họ và tên: Đặng Tiến Út (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 02 tháng 9 năm 1962

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/7/1982

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990980

Email: tienut@baclieu.gov.vn