SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
7
8
9

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngôn (Trưởng Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 09 tháng 5 năm 1963

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/02/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.167466

Email: nguyenvanngon@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Huỳnh Dao (Phó Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 20 tháng 3 năm 1973

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/01/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Triết học, ĐH Đông Nam Á học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0984.535838

Email: huynhdao1804@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Trà Văn Bắc (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 27 tháng 10 năm 1963

Quê quán: Xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/1983

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.036388

Email: bactv@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Bình Tân (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 23 tháng 12 năm 1974

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/9/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.952633

Email: nguyenbinhtan1974@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Chí Thiện (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 11 năm 1966

Quê quán: Xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/3/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990167

Email: vanphonghugr@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 03 tháng 12 năm 1965

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/10/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế; ĐH Giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.212771

Email: 0

 

 

 

Họ và tên: LÊ THANH GIANG (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 18 tháng 7 năm 1970

Quê quán: Xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/01/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Giáo dục học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0918.419667

Email: gianglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Bùi Tấn Bảy (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 06 tháng 4 năm 1968

Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/11/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990236

Email: buitanbay@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Thị Yến (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10 tháng 10 năm 1967

Quê quán: Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện tại: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/01/1998

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Y khoa - CKI

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0919.059552

Email: yendo.bs@gmail.com