SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
8
5

  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ KHÓA IX

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

THỊ XÃ GIÁ RAI

HUYỆN VĨNH LỢI

HUYỆN PHƯỚC LONG

HUYỆN HÒA BÌNH

HUYỆN HỒNG DÂN

HUYỆN ĐÔNG HẢI