SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
3
6
3
9

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Chủ tịch HĐND tỉnh

1

Lê Thị Ái Nam

Chủ tịch HĐND tỉnh

3959988

0913.892238

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Phạm Văn Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3823834

0988.202965

Ban Kinh tế - Ngân sách

3

Hồ Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

3956686

0913.099030

4

Lý Chí Kiệt

Ủy viên Chuyên trách

3956548

0918.706740

Ban Văn hóa - Xã hội

5

Nguyễn Văn Ngôn

Trưởng Ban

3956525

0918.167466

6

Trần Thị Huỳnh Dao

Phó Ban

3953388

0984.535838

Ban Pháp chế

7

Bùi Thanh Nguyên

Trưởng Ban

3956526

0918.124979

8

La Văn Viễn

Phó Ban

3953355

0918.351908

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

9

Trương Thanh Nhã

Chánh Văn phòng

3834567

0913.892835

10

Hoàng Đình Liêm

Phó Văn phòng

3923999

0918.457457

11

Phạm Thành Phước

Phó Văn phòng

3955484

0918.458978

Phòng Tổng hợp                                                          

3922259

12

Huỳnh Ngọc Hiền

Trưởng Phòng

3956529

0919.762276

13

Ngô Thành My

Phó Phòng

 

0913.322661

14

Văn Công Trường Hải

Chuyên viên

 

0946.646746

15

Trần Minh Trí

Chuyên viên

 

0948.192196

16

Ngô Thiện Lương

Chuyên viên

 

0919.400059

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị                      

3956528

17

Trần Nhị Hùng

Phó Phòng

 

0913.892738

18

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Phòng

 

0946.292947

19

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

 

0908.971999

20

Nguyễn Trọng Nam

Chuyên viên

 

0987.239621

21

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhân viên

 

0917.756266

22

Lý Quang Lưu

Tài xế

 

0918.829252

23

Lê Minh Phát

Tài xế

 

0913.837531

24

Nguyễn Văn Tới

Tài xế

 

0918.124401

25

Lê Minh Khôi

Tài xế

 

0919.760761

Số Fax                                                        3955192