SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
8
4
9

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trần Minh Chiến

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch

0913.128309

02

Nguyễn Văn Sáng

Phó Chủ tịch

0918.435687

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Hà Văn Dũng

Trưởng ban

0919.305055

02

Trần Hoàng Huy

Phó ban

0907.734303

  

 3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng ban

0918.435687