SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
6
8
0

 Phòng Công tác ĐBQH

PHÒNG CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Lập

Năm sinh: 1965

Quê quán: Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 24/12/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3953566

            + Di động        : 0913 648336

Email: lapnv@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Vũ Văn Hữu

Năm sinh: 1973

Quê quán: Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 16/07/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân toán tin

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3953566

            + Di động        : 0913 775736

Email: huuvv@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Trí

Năm sinh: 1984

Quê quán: Số 009A, khóm 8, đường Võ Thị Sáu, P.3, TPBL

Dân tộc   : Kinh

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3953566

            + Di động        : 0907863332

Email: