SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
9
3

 Phòng Công tác HĐND

PHÒNG TỔNG HỢP

 

 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hiền

Năm sinh: 1982

Quê quán: Phường 1, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chính trị

Chức vụ hiện nay: Phó Phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0919 762276

Email: hienhn@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Dũng

Năm sinh: 1962

Quê quán: Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 30/01/1989

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0164 5365621

Email: nguyenthanhdung@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nam

Năm sinh: 1966

Quê quán: Phường 4, Thành phố Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng:

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0987 239621

Email: namnt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Văn Công Trường Hải

Năm sinh: 1979

Quê quán: Phường 3, Thành phố Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng:

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0946 646746

Email: haivct@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Năm sinh: 1984

Quê quán: Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2012

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học(Anh văn)

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0946 292947

Email: tienntm@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Hiền Nhi

Năm sinh: 1987

Quê quán: Số 13M, đường Tôn Đức Thắng, K.7, P.1, TPBL

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng:

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán tài chính

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0937 899686

Email: nhitth@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Bảo Khuyên

Năm sinh: 1988

Quê quán: Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng:

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0915 390408

Email: khuyenttb@baclieu.gov.vn