SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
4
9
6

 Phòng Thông tin - Dân nguyện

PHÒNG THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Luyến

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 20/01/2001

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Thông tin- Dân nguyện

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0913 677783

Email: luyenbt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Dũng

Năm sinh: 1962

Quê quán: Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 30/01/1989

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0164 5365621

Email: nguyenthanhdung@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Phạm Hoàng Nam

Năm sinh: 1989

Quê quán: Phường 7, Thành phố Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tin học

Chức vụ hiện nay: Kỹ sư tin học

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0916 040502

Email: namph@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Minh Trí

Năm sinh: 1988

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tin học

Chức vụ hiện nay: Kỹ sư tin học

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0168 3571049

Email: tritm@baclieu.gov.vn