SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
2
3
1
5

 LIÊN HỆ

 
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
 
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.956528
Fax: 02913.955192
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn