SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
2
1

 Phó Chánh văn phòng

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Họ và tên: Phạm Thành Phước

Năm sinh: 02/3/1978

Quê quán:  Giá Rai, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 02/11/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị hành chính

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3955484

            + Di động        : 0918 458978 - 0961 526868

Email: phuocpt@baclieu.gov.vn