SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
6
6
5
4

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Đặng Tiến Út

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch

0913.990980

02

Nguyễn Ngọc Thủy

Phó Chủ tịch

0915.882201

03

Trần Thanh Tuấn

Phó Chủ tịch

0913.990415

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Lê Văn Năm

Trưởng ban

0913.647949

02

Võ Minh Luân

Phó ban

0913.990094

 

 3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Văn Kiện

Trưởng ban

0918.349716

02

Nguyễn Trung Kiên

Phó ban

0918.761991