SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
0
7

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ ÁI NAM

- Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1963

- Quê quán: Long Điền Đông, huyện Đông Hải,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 14/2, đường Hòa Bình,

phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại: 0913.892238

- Email: namlta@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THANH HÙNG

- Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1959

- Quê quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Phước Long, huyện Phước

Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3823834

+ Di động  : 0913.990661

- Email: hunglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ HỒNG THU

- Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1964

- Quê quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện nay: số 212/44, đường Võ Thị Sáu,

khóm 8,  phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3824029

+ Di động  : 0918.483398

- Email: thulh@baclieu.gov.vn