SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
8
2
1

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔNG HẢI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Phan%20H%C3%B9ng%20Vi%E1%BB%87t.jpg

 

 

Họ và tên: PHAN HÙNG VIỆT (Tổ trưởng)

Chức vụ: 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1960

Quê quán: Xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/02/1983

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892198

Email: vietph@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/La%20V%C4%83n%20Vi%E1%BB%85n.jpg

 

Họ và tên: LA VĂN VIỄN (Tổ phó)

Chức vụ: Phó trưởng Ban pháp chế

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.351908

Email:  vienlv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81i%20Nam.jpg

 

Họ và tên: LÊ THỊ ÁI NAM

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1963

Quê quán: Xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/8/1987

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật, ĐH Giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892238

Email: namlta@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t.jpg

 

Họ và tên: LÊ QUỐC VIỆT

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1961

Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/7/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.786256

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Phan%20V%C4%83n%20S%C3%A1u.jpg

 

Họ và tên: PHAN VĂN SÁU

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1962

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/10/1983

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990371

Email: saupv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Truy%E1%BB%81n.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUYỀN

Chức vụ:  Giám đốc Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1969

Quê quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/7/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990777

Email: truyennv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20C%E1%BA%ADn.jpg

 

Họ và tên: LÊ TẤN CẬN

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1968

Quê quán: Xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 08/10/1994

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ XDĐ và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0939.002070

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn.jpg

 

Họ và tên: ĐỖ THỊ YẾN

Chức vụ:  Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967

Quê quán: Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện tại: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/01/1998

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Y khoa - CKI

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0919.059552

Email: