SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
9
1
5

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ GIÁ RAI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n.jpg

 

 

Họ và tên: Nguyễn Chí Thiện (Tổ trưởng)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Giá Rai

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1966

Quê quán: Xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/3/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990167

Email: thiennc@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Khanh.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh (Tổ phó)

Chức vụ:  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1965

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/10/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế; ĐH Giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.212771

Email: khanhnv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Minh%20Chi%E1%BA%BFn.jpg

 

Họ và tên: Lê MINH CHIẾN 

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1960

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/3/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.892116

Email: chienlm@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Thanh%20Nh%C3%A3.jpg

 

Họ và tên: TRƯƠNG THANH NHÃ

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1977

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/7/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ XDĐ và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892835

Email: nhatt@baclieu.gov.vn

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Gi%E1%BB%AF.jpg

 

Họ và tên: LÊ HOÀNG GIỮ

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1970

Quê quán: Xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/6/1993

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Xây dựng đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0946.435425

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Thanh%20Giang.jpg 

 

Họ và tên: LÊ THANH GIANG

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1970

Quê quán: Xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/01/1998

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Giáo dục học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0918.419667

Email: gianglt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/B%C3%B9i%20T%E1%BA%A5n%20B%E1%BA%A3y.jpg

 

Họ và tên: Bùi Tấn Bảy

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Giá Rai

Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1968

Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/11/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990236

Email: buitanbay@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%83ng.jpg

 

 Họ và tên: HỒ THỊ KIỂNG

Chức vụ: Giám đốc Cty TNHH MTV chế biến thủy hải sản XNK Thiên Phú

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1967

Quê quán: Xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/01/2015

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại: 0919.981366

Email: 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%BD%20Ch%C3%AD%20Ki%E1%BB%87t.jpg

 

Họ và tên: LÝ CHÍ KIỆT

Chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách

Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1979

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kế toán tổng hợp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0918.706740

Email: kietlc@baclieu.gov.vn