SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
9
1
3

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN HÒA BÌNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Long%20Quang%20D%C5%A9ng.jpg

 

 

Họ và tên: HỒ THANH THỦY (Tổ trưởng)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1975

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.135839

Email: thanhthuy@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Li%C3%AAm.jpg

 

Họ và tên: LƯU VĂN LIÊM (Tổ phó)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1964

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/01/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.952466

Email: 

 

 

Description: Description: Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/H%E1%BB%93%20Thanh%20Th%E1%BB%A7y.jpg

 

Họ và tên: LONG QUANG DŨNG 

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hòa Bình

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/6/1996

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0988.989360

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%B3nh%20Dao.jpg

 

Họ và tên: TRẦN THỊ HUỲNH DAO

Chức vụ: Phó trưởng Ban văn hóa - xã hội

Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1973

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/01/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Triết học, ĐH Đông Nam Á học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0984.535838

Email:  daotth@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20D%C5%A9ng.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1962

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/4/1984

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.631194

Email: NguyenThanhDung@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Hi%E1%BA%BFn.jpg

 

 

Họ và tên: Phạm Thành Hiến

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1964

Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1987

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.693009

Email: hienpt@baclieu.gov.vn