SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
6
5
6
6

 

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN HỒNG DÂN

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Phan%20Thanh%20Duy.jpg

 

 

Họ và tên: PHAN THANH DUY (Tổ trưởng)

Chức vụ:  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1976

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/7/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.632412

Email: duypt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Tr%E1%BA%A7n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t.jpg

 

Họ và tên: TRẦN TUẤN KIỆT (Tổ phó)

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1967

Quê quán: Xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/4/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892637

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Thi%E1%BB%81u.jpg

 

Họ và tên: PHẠM VĂN THIỀU

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 24/4/1970

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/6/1994

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0988.202965

Email: thieupv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Nhung.jpg

 

Họ và tên: HỒ THỊ TUYẾT NHUNG

Chức vụ: Trưởng Ban kinh tế - ngân sách

Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1977

Quê quán: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/2006

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.099030

Email: nhunghtt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Phan%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Oanh.jpg

 

Họ và tên: PHAN THỊ THU OANH

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Công thương

Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1969

Quê quán: Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Nuôi trồng thủy sản

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0989.102126

Email: 

 

 

Description: Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%81n.jpg

 

Họ và tên: TRẦN VĂN ÚT

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/10/1990

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.665860

Email: TranVanUt@baclieu.gov.vn