SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
6
5
5
7

 

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN PHƯỚC LONG

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ti%E1%BA%BFn%20%C3%9At.jpg

 

 

Họ và tên: ĐẶNG TIẾN ÚT (Tổ trưởng)

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1961

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/7/1982

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990980

Email: tienut@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/B%C3%B9i%20Qu%E1%BB%91c%20Nam.jpg

 

Họ và tên: BÙI QUỐC NAM (Tổ phó)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Ngày, tháng, năm sinh: 22/7/1965

Quê quán: Xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/9/1989

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Y khoa - chuyên khoa 2

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.681235

Email: 

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20Nam.jpg

 

Họ và tên: PHẠM QUỐC NAM

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1962

Quê quán: Xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/5/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990987

Email: stnmt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/V%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Nam.jpg

 

 Họ và tên: VƯƠNG PHƯƠNG NAM

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1966

Quê quán: Xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/8/1987

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0949.464949

Email: namvp@baclieu.gov.vn

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/B%C3%B9i%20Thanh%20Nguy%C3%AAn.jpg

 

Họ và tên: BÙI THANH NGUYÊN

Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1970

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/01/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.124979

Email: BuiThanhNguyen@baclieu.gov.vn

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%93ng%20Trang.jpg

 

Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG TRANG

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1979

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 01/8/2003

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.509499

Email: truonghongtrang@baclieu.gov.vn