SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
6
6
3
9

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VĨNH LỢI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n.jpg

 

 

Họ và tên: NGUYỄN BÌNH TÂN (Tổ trưởng)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1974

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/9/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.952633

Email: tannb@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20Sang.jpg

 

Họ và tên: LÂM THỊ SANG (Tổ phó)

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ

Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1968

Quê quán: Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/2/2000

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Tâm lý học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.379214

Email: sanglt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C3%AA%20Thanh%20H%C3%B9ng.jpg

 

Họ và tên: LÊ THANH HÙNG

Chức vụ: 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1959

Quê quán: Xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/11/1979

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990661

Email: lethanhhung@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/T%C4%83ng%20Sa%20Vong.jpg

 

Họ và tên: TĂNG SA VONG

Chức vụ: Tu sĩ Chùa BupPhaRam

Ngày, tháng, năm sinh: 11/8/1963

Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng:

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐ Phật học

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại: 0949.069928

Email: tangsavong@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/H%E1%BB%93%20H%E1%BB%AFu%20Ti%E1%BA%BFn.jpg

 

Họ và tên: HỒ HỮU TIẾN

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1974

Quê quán: Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/12/1998

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Quản lý xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905.165012

Email: