SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
3
6
0
7

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

1. Thường trực HĐND thành phố:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trà Văn Bắc

Phó Bí thư thường trực Thành ủy,

Chủ tịch

0918.036388

02

Lê Hoàng Vinh

Phó Chủ tịch

0939.806888

03

Nguyễn Hồng Hưng

Phó Chủ tịch

0919.711070

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Hồng Hưng

Trưởng ban

0919.711070

02

Lâm Ngọc Diệu

Phó ban

0919.144351

 

3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trần Văn Mậu

Trưởng ban

0948.786868

02

Huỳnh Kim Phượng

Phó ban

0948.871121