SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
8
7
1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND thị xã:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Chí Thiện

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch

0913.990167

02

Trần Thanh Danh

Phó Chủ tịch

0914.676776

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trần Thanh Danh

Trưởng ban

0914.676776

02

Ngô Hoàng Kiệt

Phó ban

0918.158059

 

  3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phan Hoàng Thắng

Trưởng ban

0919.990900

02

Trần Thị Thanh Trúc

Phó ban

0915.212422