Liên kết web
Thăm dò

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

  

Họ và tên: Trần Nhị Hùng, Phó phòng

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học (Luật)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 892738

Email: hungtn@baclieu.gov.vn

  

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó phòng

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân anh văn

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0946 292947

Email: tienntm@baclieu.gov.vn

   

Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0908 971999

Email: thuyltb@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nam, Chuyên Viên

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân Khoa học (kinh tế)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0987 239621

Email: namnt@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Minh Trí, Chuyên viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tin học

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0948 192196

Email: tritm@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Lý Quang Lưu, Tài xế

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0918 8292520

 

Họ và tên: Lê Minh Phát, Tài xế

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 837531

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tới, Tài xế

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0918 124401

 

Họ và tên: Lê Minh Khôi, Tài xế

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0919 760761

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nhân viên

Năm sinh: 1966

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0917 756266

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn