Thống kê tin bài
Có 7 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Hoạt động giám sát Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự và Trại Tạm giam Công an tỉnh 27/10/2020 10:41 Trần Minh Trí
2 Tin hoạt động Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX 23/10/2020 08:47 Trần Minh Trí
3 Hoạt động giám sát Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thị xã Giá Rai và Công an huyện Đông Hải 21/10/2020 21:45 Trần Minh Trí
4 Hoạt động giám sát Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố Bạc Liêu và Công an huyện Phước Long 21/10/2020 14:16 Trần Minh Trí
5 Tin hoạt động Họp mặt nữ đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh, nữ công chức và người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 20/10/2020 08:17 Trần Minh Trí
6 Hoạt động giám sát Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh giám sát việc thu phí (các khoản thu khác) trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020 09/10/2020 11:18 Trần Minh Trí
7 Tin tức , Tin hoạt động Chính phủ ban hành Nghị định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 01/10/2020 14:12 Trần Minh Trí
Có 7 kết quả

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn