SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
0
0
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 06/05/2013, 16:55

Lịch làm việc

Từ 06/05/2013 đến 10/05/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2013)

Thứ 2

(06/5)

- TXCT phường 3, thành phố Bạc Liêu.

- Làm việc xử lý công việc tại cơ quan.

Thứ 3

(07/5)

- Kiểm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát về thực hiện chính sách đảm bảo chất lượng, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Họp Đoàn giám sát về nội dung trên.

- Cơ động.

Thứ 4

(08/5)

Làm việc cơ quan nghiên cứu xử lý các Báo cáo và làm việc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Thứ 5

(09/5)

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở năm 2012.

Thứ 6

(10/5)

 - Làm việc với UBND tỉnh về nội dung có liên quan trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

- Hội ý lãnh đạo Đoàn ĐBQH với Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh.

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(06/5)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(07/5)

Chuẩn bị báo cáo giám sát

Làm việc cơ quan

Thứ 4

(08/5)

- nt-

- nt-

Thứ 5

(09/5)

- 7 giờ 30 phút dự họp Ban Pháp chế

- 14 giờ dự họp Ban VH - XH

Dự Hội nghị tổng kết QCDC cơ sở

Thứ 6

(10/5)

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(06/5)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(07/5)

- nt-

Làm việc cơ quan

Chuẩn bị nội dung khảo sát

Thứ 4

(08/5)

- nt-

- nt-

- nt-

Thứ 5

(09/5)

- 7 giờ 30 phút dự họp Ban Pháp chế

- 14 giờ họp Thành viên Ban VH - XH

- 7 giờ 30 phút họp Thành viên Ban Pháp chế

- 14 giờ dự họp Ban VH - XH

- Thông qua Trưởng Ban Kế hoạch - Đề cương khảo sát

-  Làm việc cơ quan

Thứ 6

(10/5)

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Họp Hội đồng Tư vấn

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

 LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng
Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng
Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã
Phó Văn phòng

Thứ 2

(06/5)

Nghỉ phép

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(07/5)

- nt-

Làm việc cơ quan

Xử lý công việc cơ quan

Thứ 4

(08/5)

- nt-

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Làm việc cơ qan

Thứ 5

(09/5)

- nt-

- 7 giờ 30 phút họp tổng kết Quy chế dân chủ cơ sở

- Làm việc cơ quan

Xử lý công việc cơ quan

Thứ 6

(10/5)

- nt-

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt Tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó hội ý lãnh đạo Văn phòng

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt Tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó hội ý lãnh đạo Văn phòng

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1213 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày