SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
9
4
2
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 10/06/2013, 14:25

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Từ đầu năm 2007 tới nay, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần vào việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức trong cả hệ thống chính trị, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu như ngày nay.

 Đến Đại hội XI của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đại hội đã quyết định chuyển việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành một việc làm thường xuyên, có chiều sâu hơn, trên cơ sở những kinh nghiệm của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nếu nhìn vào một cách tổng quát, kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã thể hiện khá rõ cả trong nhận thức và hành động. Về nhận thức, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà trọng tâm chính là việc làm theo. 

Về hành động, các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, Đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, Đảng viên. Như vậy, có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy thời gian chưa dài, nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng và phấn khởi.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tiếp theo được tốt hơn, thiết nghĩ chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Một là, về nội dung, có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học. Bởi vì Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết; trí tuệ anh minh, có tầm nhìn xa trông rộng, sâu sắc; có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị; có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người; là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. Cuộc sống của Người vô cùng cao đẹp. Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới.

Học Bác, là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Vào lúc này, chúng ta học Bác, càng phải kiên định, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng thể hiện ở Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách, từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, xuống với dân thì thế nào,... Bác dạy từ cán bộ, Đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ, đến các cụ phụ lão, các cháu thiếu nhi,... rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc. Mỗi người hãy thấm vào máu mình để thực hiện. Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc để học, học ngay trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế, cách ngoại giao của Bác,...

Trên cơ sở cái chung, phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tránh phô trương, hình thức, nói phải đi đôi với làm. Cần phải học đi, học lại những điều Bác nói, Bác viết, Bác làm. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, cần gắn với việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương tư, phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể, từ đó, tạo chuyển biến tích cực trên thực tế.

Hai là, học Bác như thế nào? Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, học một cách thiết thực. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được. Nói đi đôi với làm, học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong.

Học Bác bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động: học qua sách báo; qua thực tiễn công việc, đời thường; qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, ở cơ quan, trong gia đình; tự phê bình và phê bình; qua phong trào thi đua người tốt, việc tốt, nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực,... Tóm lại, học Bác qua rất nhiều hình thức, nhiều con đường,…

Ba là, để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, cần có nhiều điều kiện. Vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn là rất quan trọng. Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh lên một bước việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; qua các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, dùng cái tốt để dẹp cái xấu./.

Ban Biên Tập 

 


Số lượt người xem: 1591 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày