SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
9
6
8
9
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 16/09/2013, 07:35

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân khóa VIII

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân khóa VIII. Tham dự Hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Nguyễn Đáng, Chánh Văn phòng, chủ trì hội nghị.

Để tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy, Văn phòng đã làm khá tốt công tác tham mưu chuẩn bị kỳ họp, bảo đảm tổ chức kỳ họp đúng quy định pháp luật, chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân nhân tỉnh. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì tổ chức Hội nghị liên tịch; triển khai kế hoạch chuẩn bị nội dung kỳ họp theo Luật định.; xây dựng Đề cương tiếp xúc cử tri; báo cáo tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và chuyển đến Ủy ban nhân dân kịp thời, đúng quy định. Chủ động tham mưu cho các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức khảo sát; bố trí thẩm tra, xây dựng báo cáo thẩm tra,… phiên họp khai mạc, bế mạc; thảo luận; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được Văn phòng phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; đa số nhân dân, cử tri theo dõi, đồng tình và đánh giá cao về hoạt động của kỳ họp. Sau kỳ họp, Văn phòng kịp thời chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết chính thức trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký ban hành và Báo cáo kết quả về kỳ họp đúng quy định của luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức kỳ họp còn một số hạn chế như: việc chuẩn bị một số nội dung của các cơ quan tham mưu chậm so thời gian quy định, nên Văn phòng chưa gửi đầy đủ các văn bản của kỳ họp để Đại biểu có thời gian nghiên cứu trước; mối quan hệ phối hợp giữa các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng chưa chặt chẽ, thống nhất trong xử lý, soạn thảo, chỉnh sửa các báo cáo thẩm tra, chưa tạo được sự đồng thuận nhất trí cao; chất lượng soạn thảo văn bản của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế,…

Để khắc phục những hạn chế đã qua, Văn phòng kiến nghị thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung như: củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng với các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức khảo sát, chuẩn bị báo cáo thẩm tra và phục vụ kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chuẩn bị nội dung, chỉnh lý văn bản, tổ chức, phục vụ kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác chuẩn bị kỳ họp; tiếp tục tăng cường quan hệ với các cơ quan, thông tin báo chí để tổ chức truyền tải thông tin hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là của kỳ họp đến với cử tri; tổ chức họp báo trước và sau kỳ họp để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh,…

 

Tuyết Nhung


Số lượt người xem: 1323 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày