SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
9
7
2
9
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 17/09/2013, 09:50

Lịch làm việc

Từ 16/9/2013 đến 20/9/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013)

Thứ 2

(16/9)

Đi học kiến thức quốc phòng tại Hà Nội

Thứ 3

(17/9)

- nt -

Thứ 4

(18/9)

- nt -

Thứ 5

(19/9)

- nt -

Thứ 6

(20/9)

- nt -

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(16/9)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(17/9)

Hội nghị Thành phố Hồ Chí Minh

- Dự kỳ họp thứ chín, HĐND TPBL

- Chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn cho Đại biểu HĐND

Thứ 4

(18/9)

- nt -

Chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn cho Đại biểu HĐND

Thứ 5

(19/9)

Dự tập huấn kỹ năng hoạt động dành cho Đại biểu HĐND

Dự tập huấn kỹ năng hoạt động dành cho Đại biểu HĐND

Thứ 6

(20/9)

- nt -

- nt -

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(16/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ họp Chi ủy

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(17/9)

- 08 giờ làm việc với BHXH

- 15 giờ làm việc với Sở KH và CN

- 08 giờ làm việc với BHXH

- 15 giờ làm việc với Sở KH và CN

- 08 giờ làm việc với BHXH

- 15 giờ làm việc với Sở KH và CN

Thứ 4

(18/9)

Làm việc huyện Giá Rai tham gia xử lý khiếu nại công dân

Làm việc cơ quan

Làm việc huyện Giá Rai tham gia xử lý khiếu nại công dân

Thứ 5

(19/9)

- 08 giờ làm việc với Sở LĐ, TB và XH

- 14 giờ làm việc với Sở Công thương

- 08 giờ làm việc với Sở LĐ, TB và XH

- 14 giờ làm việc với Sở Công thương

- 08 giờ làm việc với Sở LĐ, TB và XH

- 14 giờ làm việc với Sở Công thương

Thứ 6

(20/9)

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(16/9)

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- 14 giờ họp Chi ủy bàn kế hoạch kiểm tra đảng viên

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- 14 giờ họp Chi ủy bàn kế hoạch kiểm tra đảng viên

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- Làm việc cơ quan

Nghỉ phép

Thứ 3

(17/9)

- Làm việc với Công ty ATEC An Giang

- Giải quyết công việc cơ quan

- Làm việc với Công ty ATEC An Giang

- Làm việc với Phòng Công tác ĐBQH

Hội nghị TP. Hồ Chí Minh

- nt -

Thứ 4

(18/9)

Giải quyết công việc cơ quan

Làm việc cơ quan

- nt -

- nt -

Thứ 5

(19/9)

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6

(20/9)

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1017 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày