SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
3
6
6
3
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 08/10/2013, 07:45

Lịch làm việc

Từ 07/10/2013 đến 11/10/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013)

Thứ 2

(07/10)

Đi học kiến thức quốc phòng tại Hà Nội

Thứ 3

(08/10)

- nt -

Thứ 4

(09/10)

- nt -

Thứ 5

(10/10)

- nt -

Thứ 6

(11/10)

- nt -

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(07/10)

- Hội ý đầu tuần

- Làm việc cơ quan

- Hội ý đầu tuần

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(08/10)

- 08 giờ họp liên tịch

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ họp liên tịch

- Làm việc cơ quan

Thứ 4

(09/10)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 5

(10/10)

- 08 giờ làm việc với Công ty Điện lực Bạc Liêu

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ làm việc với Công ty Điện lực Bạc Liêu

- Làm việc cơ quan

Thứ 6

(11/10)

- Họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(07/10)

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc Sở Y tế

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc Sở Y tế

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(08/10)

- 08 giờ họp liên tịch

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ họp liên tịch

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ họp liên tịch

- Làm việc cơ quan

Thứ 4

(09/10)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc với Sở Giao thông vận tải về khiếu nại của công dân đối với dự án giao thông

Thứ 5

(10/10)

- 08 giờ dự họp với Thường trực HĐND tỉnh nghe Cty Điện lực báo cáo về công tơ điện tử

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ dự họp với Thường trực HĐND tỉnh nghe Cty Điện lực báo cáo về công tơ điện tử

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ dự họp với Thường trực HĐND tỉnh nghe Cty Điện lực báo cáo về công tơ điện tử

- Làm việc cơ quan

Thứ 6

(11/10)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(07/10)

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ họp lãnh đạo VP và Trưởng, Phó các Phòng

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ họp lãnh đạo VP và Trưởng, Phó các Phòng

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ họp lãnh đạo VP và Trưởng, Phó các Phòng

Nghỉ bệnh

Thứ 3

(08/10)

- 08 giờ dự họp liên tịch

- Giải quyết công việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ dự họp liên tịch

- Giải quyết công việc cơ quan

- nt -

Thứ 4

(09/10)

Giải quyết công việc cơ quan

- nt -

Xử lý công việc cơ quan

- nt -

Thứ 5

(10/10)

- 08 giờ họp UBKT Tỉnh ủy tại huyện Đông Hải

- nt -

- 08 giờ dự họp  về vấn đề công tơ điện tử

- Xử lý công việc cơ quan

- nt -

Thứ 6

(11/10)

- Giải quyết công việc cơ quan

- 14 giờ họp báo VP

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ họp báo VP

- Xử lý công việc cơ quan

- 14 giờ họp báo VP

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 983 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày