SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
3
6
8
4
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Tư, 03/09/2014, 14:30

Báo cáo tháng 8

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2014

    

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8
và nhiệm vụ tháng 9 năm 2014
-----------------

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu tổng hợp:

            -  Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để trao đổi, thống nhất một số nội dung trong công tác phối hợp theo quy định của pháp luật. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thời gian qua trong mối quan hệ, phối hợp, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và  công tác tổ chức, phục vụ tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, v.v…

            - Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 05 Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ ngân sách năm 2014 và trích tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu phí đối với các điểm trong giữ xe do ngân sách Nhà nước đầu tư.       

-  Tham gia, phục vụ Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

-  Tham mưu xây dựng kế hoạch tham vấn ý kiến nhân dân về thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu của Hội đồng nhân dân.

-  Tham gia “Khóa tập huấn về vấn đề giới và kiểm toán trong quản lý ngân sách ở Việt Nam” tổ chức tại thành phố Hà Nội.

2. Về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

 - Phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Tham gia và tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 07 công dân định kỳ tháng 8 năm 2014.

3. Công tác Hành chính – Tổ chức – Quản tri, Công nghệ thông tin:

 -  Lãnh đạo Văn phòng làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng. Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ một số cán bộ, công chức Văn phòng. Quyết định tuyển chọn hợp đồng 02 nhân viên.

- Tiếp nhận, xử lý 181 văn bản đến của Trung ương, địa phương và 11 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh.

            -  Phát hành 49 văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng.

- Phục vụ Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII” tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và “ Hội nghị khu vực phía Nam về đối thoại chính sách trong dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

            -  Đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử 02 tin, bài liên quan đến hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng.

            II. NHIỆM VỤ THÁNG 9:

            Tháng 9, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

            1. Chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp các Dự án Luật chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Tổ chức, phục vụ 03 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đóng góp Dự án Luật.

            2. Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội làm việc với một số cơ quan chức năng có liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

            3. Chuẩn bị, tổ chức,  phục vụ tham vấn ý kiến nhân dân về thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

            4. Chuẩn bị nội dung và tham mưu tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số: 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân của Đại biểu dân cử.

5. Xây dựng kế hoạch phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội chuẩn bị giám sát một số vụ liên quan lĩnh vực khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Hoàn thành dự thảo đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

7. Chuẩn bị kinh phí, phương tiện phục vụ các chuyến công tác trong và ngoài tỉnh của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Văn phòng. 

Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

         

                                                                                              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                    PHÓ VĂN PHÒNG

  

 

                                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                     Võ Thanh Hùng

 

 


Số lượt người xem: 592 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày